Vårkorn - Ogräs

 

Ogräs

Dos l/kg per hektar

Behandlingstidpunkt         Anmärkning        
Örtogräs, bred effekt
 • Goldpac (1,4 tab Express 50 T+0,4 DuGal)

+

0,05 vätmedel/100 l vatten

 • 2,0-2,5 Ariane S

I grödans 3 - 4 bladstadium

 

 

 

 

I grödans 3-4 bladstadium

 

 

 

 

 

 

Den högre dosen vid tistelbekämpning

Åkerven, Vitgröe, örtogräs

 • 100 g-150 g Hussar

  +

  0,5 SF Superolja

 • I grödans 2-5 bladstadium

  Behandling skall utföras på torra blad.

  Gullkrage

   

   

   

   

   

  • 1 tab. Ally 50 ST

  +

  1,0 MCPA 750

  +

  0,05 vätmedel/ 100 lit vatten

  När gullkragen har 4 örtblad

   

   

   

   

   

  Renkavle

   

    

   

  • 0,8-1,0 Event Super

  +

  0,5 SF Superolja

  När grödan har 3-5 blad

   

   

   

  Den lägre dosen vid gynnsamma betingelser. Även effekt på åkerven.

   

   

  Flyghavre

   

  • 1,0 Event Super

  +

  0,5 SF Superolja

  När grödan har 3-4 blad

   

  Senast stadium 30

   

   

   

   

  Insådd

  Insådd med:

  Dos l/kg per hektar

  Behandlingstidpunkt      Anmärkning

  Gräs

   

   

   

   

  Gräsinsådden minst 2 blad

   

   

  Behandling som i vårsäd utan insådd (Ej Ally Class 50 WG, Ally 50 ST, eller preparat med gräsogräseffekt. Ej Express i odlingar avsedda för fröproduktion - förutom i timotej)

  Rödklöver och gräs

  • 10-15 g Gratil 75 WG

  +

  0,75 MCPA 750

   

  • 3,5-4 Basagran M75

  Klövern minst spadblad

   

  Ej Gratil 75 WG i odling avsedd för fröproduktion

   

   

   

   

   

   

  Vitklöver, lusern

   

   

   

   

   

   

   

   

  • 10-15 g Gratil 75 WG

  +

  0,6 MCPA 750

   

  • 1,15 Basagran SG

  +

  0,5 SF Superolja

  Klövern/lusern minst spadblad

  Ej Gratil 75 WG i odling avsedd för fröproduktion

   

   

   

   

   

   

   

  Axving

  Svenska Foder AB

  Telefon
  0510-828 00

  Kundservice
  020-83 00 00

  Box 673

  531 16 Lidköping

  info@svenskafoder.se

  Alla kontaktuppgifter