Kundanpassade mineralfoderMed det lilla extra

Vårt Deltaminsortiment är anpassat för att täcka behoven av mineraler, spårämnen och vitaminer hos de flesta besättningarna. Men vi har också en stor flexibilitet att skapa kundanpassade mineralblandningar för er som känner att ni inte riktigt hittar det ni vill ha i vårt sortiment eller helt enkelt vill få med det lilla extra i mineralfodret.

Med dagens högpresterande djur kan det behövas lite extra stöttning för att trimma produktionen och hålla djuren friska. För att lättare få en jämn inblandning och slippa hantera många olika produkter erbjuder vi dessa tillsatser till våra kundanpassade mineralfoder.

Ta hjälp av din säljare

Stärk hälsa och immunförsvar

Biotin

Biotin är ett B-vitamin som förbättrar kvaliteten på klövarna. Med friska klövar rör sig korna bättre, får en bättre fruktsamhet och mjölkar mer. Biotin har dessutom ofta en direkt positiv effekt på mjölkavkastningen, främst på högmjölkande kor.

 • Starkare klövar
 • Bättre fruktsamhet
 • Ökad mjölkavkastning

Mycofix

Mycofix är en toxinbindare som minskar de negativa effekterna av mykotoxiner hos djuren. Produkten består av ett lermineral som absorberar toxinerna, enzymer som omvandlar dem till icke-toxiska substanser samt en blandning av naturliga växtextrakt som stärker levern och immunförsvaret.

 • Minskar effekten av toxiner
 • Stärkt immunförsvar
 • Stöttar leverfunktionen

Naturligt E-vitamin

Eko-logotyp

E-vitamin är tillsammans med selen en viktig antioxidant som skyddar kroppens celler. Beroende på djurslag så utnyttjas olika former av E-vitamin olika bra och just nötkreatur tillgodogör sig naturligt E-vitamin betydligt mycket bättre än den syntetiska motsvarigheten.

 • Bättre immunförsvar
 • Minskad kalvdödlighet
 • Mer E-vitamin i råmjölken

Organiska chelaterade mineraler

Organiska mineraler är mikromineraler bundna till en aminosyra. De tas upp mer effektivt från tarmen och utnyttjas bättre jämfört med de oorganiska formerna eftersom de inte komplexbinder till andra mineraler och görs otillgängliga i vommen. Vi erbjuder, utöver selenjäst, tre organiska mikromineraler: zink, mangan och koppar eftersom dessa har positiv effekt på immunförsvar, reproduktion och klövhälsa.

 • Bättre immunförsvar
 • Ökad mjölkavkastning
 • Bättre fruktsamhet och klövhälsa

Organiskt selen

Selen är viktigt för ett fungerande immunförsvar och kan bidra till att undvika mastit och sänka mjölkens cellhalt. Organiskt selen, eller selenjäst, tas upp bättre än den oorganiska formen och förs i betydligt högre utsträckning över i mjölken, vilket även gynnar kalven.

Eko-logotyp
 • Starkare immunförsvar
 • Friskare djur
 • Bättre råmjölkskvalitet

Mineraler för sommaren

Vitlök

Vitlök i mineralerna fungerar avskräckande för flugor och bitande insekter. När djuren går på bete kan flugor och andra insekter vara irriterande för korna. De kan också orsaka sjukdomar, till exempel sommarsjuka. Genom att avskräcka insekter kan man minska risken för sådana sjukdomsutbrott.

Eko-logotyp
 • Avskräcker flugor
 • Avskräcker bitande insekter
 • Minskad risk för inseksspridda sjukdomar

Värmepaket

Genom sin sammansättning av vombuffer, levande jästkultur, antioxidanter och elektrolyter hjälper värmepaketet att upprätthålla elektrolytbalansen och stabiliserar vommen, vilket minskar de negativa effekterna av värmestress hos korna.

Eko-logotyp
 • Minskad värmestress
 • Stabilare vom-pH
 • Förbättrad fertilitet

Effektivisera vommen

Acid Buf

Acid Buf är ett effektivt buffrande kalciumtillskott som även tillför tillgängligt magnesium till kon. Tack vare strukturen i Acid Buf så bryts den ned långsamt och buffrar därför mer effektivt och under längre tid jämfört med t.ex. natriumbikarbonat.

Eko-logotyp
 • Mer mjölk och högre fetthalt
 • Ökad fodereffektivitet
 • Både mjölk- & köttproduktion

Natriumbikarbonat

Natriumbikarbonat kan används vid höga spannmålsgivor för att undvika acidos eller subklinisk acidos. Tillsatsen fungerar som en buffert som neutraliserar syror i vommen vilket bidrar till ett stabilare vom-pH.

Eko-logotyp
 • Stabilare vom-pH
 • Mindre risk för acidos
 • Bättre grovfoderutnyttjande

ProtiSpar

ProtiSpar är en blandning av eteriska oljor som hämmar proteinnedbrytning i vommen vilket minskar behovet av att tillföra vomstabilt protein i foderstaten vilket oftast är det dyra proteinet. Beroende på hur tillsatsen används i foderstaten kan man antingen få en billigare foderstat eller mer mjölk.

Eko-logotyp
 • Lägre kväveförluster
 • Ökat proteinutnyttjande
 • Lägre behov av AAT

Yea-Sacc

Yea-Sacc är en levande jästprodukt som förbättrar vommiljön och gynnar önskvärda mikroorganismer i vommen. På så sätt förbättras även foderutnyttjandet. Med över 30 år på marknaden är Yea-Sacc väl beprövad i praktiken och effekterna är dessutom mycket väldokumenterade via forskning.

Eko-logotyp
 • Ökad fodereffektivitet
 • Mer mjölk och högre tillväxt
 • Förbättrad fertilitet