Kundanpassade mineralfoderMed det lilla extra

Vårt Deltaminsortiment är anpassat för att täcka behoven av mineraler, spårämnen och vitaminer hos de flesta besättningarna. Men vi har också en stor flexibilitet att skapa kundanpassade mineralblandningar för er som känner att ni inte riktigt hittar det ni vill ha i vårt sortiment eller helt enkelt vill få med det lilla extra i mineralfodret.

Med dagens högpresterande djur kan det behövas lite extra stöttning för att trimma produktionen och hålla djuren friska. För att lättare få en jämn inblandning och slippa hantera många olika produkter erbjuder vi dessa tillsatser till våra kundanpassade mineralfoder.

Mycofix

Mykotoxiner är luktlösa och osynliga giftiga ämnen som kan produceras av fält- eller lagringssvampar i foder. Riskerna för höga halter av mykotoxiner är störst i majs men men föreligger även för spannmål.
Nötkreatur kan påverkas negativt av vissa toxiner och symptomen kan vara mycket varierande och diffusa bl.a. sänkt mjölkavkastning, diarré, ökade celltal, sänkt feritlitet, ökad förekomst av ketos och fång.

Mycofix är en toxinbindare som minskar de negativa effekterna av toxiner hos djuren. Produkten består av ett lermineral som absorberar toxinerna, enzymer som omvandlar dem till icke-toxiska substanser samt en blandning av naturliga växtextrakt som stärker levern och immunförsvaret.

 • Minskad risk för negativa effekter av toxiner
 • Stärkt immunförsvar
 • Stöttar leverfunktionen

Naturligt E-vitamin

E-vitamin är tillsammans med selen en viktig anti-oxidant som skyddar kroppens celler. Naturligt E-vitamin är i samma form som förekommer i växter och foderråvaror. Beroende på djurslag så utnyttjas olika former av E-vitamin olika bra och just nötkreatur tillgodogör sig naturligt E-vitamin betydligt mycket bättre än den syntetiska motsvarigheten. Tidigare har det sagts att naturligt E-vitamin har 1,36 ggr högre biotillgänglighet än syntetisk. Nyare forskning pekar på att den siffran behöver ökas. Flera studier visar på upp mot 2-3 gånger högre biotillgänglighet för naturligt E-vitamin gentemot syntetiskt.

 • Bättre immunförsvar
 • Minskad kalvdödlighet
 • Mer E-vitamin i råmjölken

Biotin

Biotin är ett B-vitamin som förbättrar kvaliteten på klövarna. Med friska klövar rör sig korna bättre, får en bättre fruktsamhet och mjölkar mer. För att uppnå effekt bör den dagliga tillförseln ligga runt 20 mg per djur och dag under flera månader eftersom den nya starkare hornkvaliteten måste växa sig ner mot sulan. Biotin har dessutom ofta en direkt positiv effekt på mjölkavkastningen, främst på högmjölkande kor.

 • Starkare klövar
 • Bättre fruktsamhet
 • Ökad mjölkavkastning

Natriumbikarbonat

Natriumbikarbonat kan används vid höga spann-målsgivor för att undvika acidos eller subklinisk acidos. Tillsatsen fungerar som en buffer som neutraliserar syror i vommen vilket bidrar till ett stabilare vom-pH.

 • Stabilare vom-pH
 • Mindre risk för acidos
 • Bättre grovfoderutnyttjande

Organiska chelaterade mineraler

Organiska mineraler är mikromineraler bundna till en aminosyra. De tas upp mer effektivt från tarmen och utnyttjas bättre jämfört med de oorganiska formerna eftersom de inte komplex-binder till andra mineraler och görs otillgängliga i vommen. Vi erbjuder, utöver selenjäst, tre organiska mikromineraler: zink, mangan och koppar eftersom dessa har positiv effekt på immunförsvar, reproduktion och klövhälsa.

 • Bättre immunförsvar
 • Ökad mjölkavkastning
 • Bättre fruktsamhet & klövhälsa

ProtiSpar

ProtiSpar är en blandning av eteriska oljor som hämmar proteinnedbrytning i vommen vilket minskar behovet av att tillföra vomstabilt protein i foderstaten vilket oftast är det dyra proteinet. Beroende på hur tillsatsen används i foderstaten kan man antingen få en billigare foderstat eller mer mjölk. ProtiSpar är tillåtet att användas inom ekologisk/ KRAV-produktion och brukar vara uppskattad där eftersom det kan vara extra svårt att förse korna med tillräckligt med AAT i en eko-foderstat.

 • Lägre kväveförluster
 • Ökat proteinutnyttjande
 • Lägre behov av vomskyddat protein

Organiskt selen

Selen är viktigt för ett fungerande immunförsvar och kan bidra till att undvika mastit och sänka
mjölkens cellhalt. Selenbrist hos kalvar är inte
ovanligt och visar sig ofta som muskeldegeneration.
Organiskt selen, eller selenjäst, tas upp bättre än den oorganiska formen och förs i betydligt högre utsträckning över i mjölken, vilket gynnar kalven.

 • Starkare immunförsvar
 • Friskare djur
 • Bättre råmjölkskvalitet

Yea-Sacc

Yea-Sacc är en levande jästprodukt som förbättrar
vommiljön och gynnar önskvärda mikroorganismer
i vommen. På så sätt förbättras även foderutnyttj-andet. Med över 30 år på marknaden är Yea-Sacc
väl beprövad i praktiken och effekterna är dessutom
mycket väldokumenterade via forskning.

 • Ökad fodereffektivitet
 • Ökad mjölkproduktion & tillväxt
 • Förbättrad fertilitet

Acid Buf

Acid Buf är ett effektivt buffrande kalciumtillskott som även tillför tillgängligt magnesium till kon.
Råvaran utvinns ur algen Lithothamnium calcareum. Tack vare strukturen i Acid Buf så bryts den ned långsamt och buffrar därför mer effektivt och under längre tid jämfört med t.ex. natriumbikarbonat och kalciumkarbonat. Studier med produkten har därför visat sig mer effektiv för att förhindra acidos och subklinisk acidos.

 • Ökad mjölkavkastning och ökad fetthalt
 • Ökad fodereffektivitet för mjölkproduktion
 • Ökad foderomvandlingsförmåga för växande nöt