Våroljeväxter - Ogräs

 

Ogräs  Dos l/kg per hektar  Behandlingstidpunkt  Anmärkning

Örtogräs, bred effekt

 

 

 

 

 

  • 2,0-2,5 Nimbus CS

 

 

 

  • 2,0 Butisan Top

 

Inom 3 dagar efter sådd

 

 

 

 

Från sådd till och med rapsens 2-örtbladstadium

 

Utsädet måste vara väl myllat. Även effekt på gräsogräs och spillsäd. Ej på lätta jordar eller mullrika jordar över 7 %

 

Behandla ej i samband med torka. Även effekt på gräsogräs och spillsäd. Ej vid direktsådd.

Målla, pilört, åkersenap, dån, viol 1,0 Fox 480 SC 2-4 örtblad Ej i rybs. Vid baldersbrå, blåklint tillsätt Matrigon

Baldersbrå, blåklint, tistel

  • 1,0-1,2 Matrigon

Från grödans 2-örtbladstadium fram till begynnande blomning

Temperatur över 15o C.

Flyghavre

 

 

 

 

 

 

 

  • 1,5-2,0 Focus Ultra

 

  • 0,3-0,35 Select

+

0,3-0,35 Renol 

Flyghavren 3-5 blad och i god tillväxt. Före begynnande knoppstadium

 

 

 

 

 

Effekten gynnas av hög mark- och luftfuktighet.

 

Även effekt på vitgröe

 

 

 

 

Kvickrot

 

 

 

 

 

 

  • 2,0-3,0 Focus Ultra

 

  • 0,3-0,35 Select

+

0,3-0,35 Renol

Kvickroten 3-5 blad och i god tillväxt. Före begynnande knoppstadium.

 

 

 

 

 

Effekten gynnas av hög mark- och luftfuktighet

 

Även effekt på vitgröe

 

 

Åkersenap, delad behandling
  • 0,5 Fox 480 SC

och

  • 0,5 Fox 48 SC

2-4 örtblad

 

 

7-10 dagar senare

Ej i rybs

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter