PorcoFer – enkelt, säkert och stressfritt​

PorcoFer är ett nyutvecklat foderjärn som helt ersätter järninjektion. PorcoFer innehåller järn med högt biologiskt värde. Produkten är välsmakande och dammfri samt stimulerar grisens bökbeteende. Bökbeteendet gör att grisarna intresserar sig för fodret och börjar äta av foderjärnet och får på så sätt uppfyllt sitt behov av järn.

Utfodring:

• PorcoFer ges som torrt foder i närheten av smågrisarnas liggplats och utom räckhåll för suggan.

• PorcoFer ges direkt på golvet eller i ett lågt fodertråg.

• Utfodringen börjar redan när smågrisarna är ett par dagar gamla och avslutas när de är 10-12 dagar gamla.

• PorcoFer bör vara det enda torrfoder som ges under perioden.

Dosering:
• Ge totalt 3 doseringsmått PorcoFer per kull fördelat över en dryg vecka. Det motsvarar ca 10g PorcoFer totalt per smågris.

• Vid grisning i slutet av veckan rekommenderas att PorcoFer ges följande måndag, fredag och måndag. Ingen ytterligare järnterapi behövs. 

Förpackningsstorlekar:
• 5 kg hink = 500 smågrisar = 40 kullar 

• 25 kg säck  = 2500 smågrisar = 200 kullar

 


 

Folder PorcoFer.pdf

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter