Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Avvänjningsfoder till smågrisar

Smågris PrimeFeed Safe

PrimeFeed Safe är ett avvänjningsfoder framtaget för att klara avvänjningen utan tillsats av zink i hög dos. PrimeFeed Safe bygger på en noggrann kombination av skonsamma råvaror och en näringssammansättning som främjar tillväxt, hälsa och tidig utveckling av tarmen.

En kombination av viktiga tillsatser säkerställer hög immunstatus, högt näringsutnyttjande och skydd mot oönskade mikroorganismer, allt för att lyckas med en avvänjning utan zink i högdos.

För att du skall lyckas fullt ut bygger PrimeFeed Safe-konceptet även på bra management rutiner.

Smågris PrimeFeed Safe säljes i storsäck och på bulk.

– Detta foder funkar verkligen
kanonbra! Flera av våra kunder
som haft svårt att fasa ut zinken har
lyckats med PrimeFeed Safe!

Louise Lundahl
Säljare Svenska Foder

PrimeFeed Safe bygger på följande:

  • Bästa råvarorna med hög smältbarhet och en kombination av viktiga tillsatser
  • Rätt aminosyrabalans för att säkerställ en god tillväxt och optimal tarmutveckling
  • Rätt fiberbalans för att säkerställa god tarmhälsa och optimal utveckling av tarmen
  • Kombination av syror som sänker pH i magen och har antibakteriell effekt
  • Hög vitaminisering för optimal immunstatus
  • Organiskt bunden zink för optimal immunstatus och tarmhälsa
  • Organiskt bundet selen för optimal immunstatus
  • Enzymer för att öka utnyttjandet av näringsämnena
  • ContraFlam Advanced: antiinflammatorisk kombination av tanniner, phenoler och fulvosyra

Försöksresultat

Som föregångare till konceptet PrimeFeed Safe, utfördes 2018 ett försök på Danmarks grisbranschs egen försöksverksamhet SEGES. I det här försöket mättes daglig tillväxt, dagligt foderintag och foderomvandling.

Här visade det sig att försöksledet med ett koncept från Vilofoss presterade lika bra som försöksledet med 2500 ppm Zinkoxid och bättre än försöksledet utan 2500 ppm Zinkoxid.

Inte heller behandlingar för diarré skilde sig mellan Vilofoss-konceptet och försöksledet med 2500 ppm Zinkoxid. PrimeFeed Safe är en vidareutveckling av Vilofoss-konceptet och är anpassad till den svenska marknaden.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: