Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Bra tryck i tillväxtgrisarna ger resultat i slaktsvinstallarna

Emelie och Lisa jobbar tillsammans med Inger Modén med tillväxtgrisarna på Widtskövle AB. Det var det komplicerade fjolåret som fick Widtskövle AB med Henrik Strindberg i spetsen att fatta beslut om att ställa om sin produktion till helintegrerad produktion. Sedan 2005 har man haft en smågrisproduktion, med en liten andel slaktgrisar. Men 2018 var det alltså dags att gå vidare. – Det var ju på ett sätt med kniven på strupen. Vi måste göra något. Vårt mellangårdsavtal med Trolle Ljungby sades upp och plötsligt hade vi ingenstans att göra av våra smågrisar. Gårdens ekonomi bygger ju på grisproduktionen, även om vi har 500 hektar mark plus skog. Så man började bygga i vintras – man har byggt i befintliga lokaler och fått strukturera om upplägget – och man lyckades bli klara tidigare än förväntat. De första djuren sattes in veckan 9 och vecka 10. Och nu är det bara att köra. – Det har var rätt steg att ta. Jag tror inte vi har någon grisproduktion som inte är helintegrerad om ett par år. Allting pekar på det här. – Det här med att jobba med mellangårdsavtal blir på ett sätt en suboptimering, fortsätter Henrik Strindberg, och det slipper vi nu. Smågrisproducenten vill lägga precis lagom med pengar på grisarna tills de tas över av slaktsvinsproducenten och slaktsvinsproducenten vill ju ha så stora grisar som möjligt som kommer från smågrisproducenten. Tidigare producerades cirka 15 000 smågrisar/år, på 570 suggor. Idag har man gått ner till 280 suggor i och med de ökade slaktsvinsplatserna. Det blir en bättre struktur på gården, menar Henrik Strindberg. – Nu producerar vi till oss själva. Det gör att vi kan köra på för fullt på smågrisarna och får då stora och fina grisar till slaktsvinsproduktionen, pengar som vi sedan får ut i nästa led. Det var ju egentligen det här vi ville tala om, framförallt, vid besöket. Hur Widtskövle AB föder upp sina tillväxtgrisar? Det är en onsdag och man har veckomöte i frukostrummet och alla som jobbar denna dag är på plats. Det är bra stämning i rummet och ett öppet klimat – en platt organisation berättar Henrik Strindberg, och alla har sina ansvarsområden och har då också möjlighet att påverka sin situation och hur vi jobbar med sakerna här: – De som jobbar med tillväxtgrisarna vet bäst hur de fungerar och hur de ska skötas, och då måste de också ta upp om det är något de inte tycker fungerar – detta för att vi ska kunna se om det är något beteende som vi inte jobbar tillräckligt rätt med. När det gäller tillväxtgrisarna får vi tala med Lisa Svensson och Emelie Olsson. De berättar att med den nya situationen med att bli helintegrerad grisproduktion, har man gått ner från 11 suggrupper till 7 med 38-40 suggor i varje. Grisningarna sker var tredje vecka och då ger man först smågrisarna fodret Smågris Tjuvstart i BB. Tjuvstart är ett foder för de yngsta grisarna fram till avvänjning och stimulera tidig konsumtion samt avlastar suggan. Tjuvstart har en hög andel mjölkpulver vilket gör fodret mycket smakligt och lockande för smågrisen. – 2 veckor innan avvänjningen fasar vi in Smågris Alert, berättar Lisa Svensson, som de sedan behåller över avvänjningsperioden. Smågris Alert får de lite blött och lite torrt, det tycker vi fungerar bäst. Smågris Alert är foder som är tryggt, säkert och skonsamt för smågrisarna. – 2 veckor efter avvänjningen äter smågrisarna bara Smågris Alert och därefter fasas de in på Syra Express och blötfodret, som även består av ostvassle, fortsätter Lisa. Inblandningen av vasslen varierar mellan 30-70% under tillväxtperioden. Smågris Syra Express är ett av Svenska Foders tillväxtfoder, näringsrikt, med hög smältbarhet, som ger mest möjliga näring åt smågrisarna och minsta möjliga näring åt de farliga bakterierna. Blandningen av organiska syror minskar risken för tillväxt av skadliga bakterier i mag- och tarmkanalen. När man väl är över på Syra Expressen i tillväxten växer grisarna väldigt bra och fort. Det är bra fart i produktionen idag på Vittskövle och det ger kraftfulla grisar som lägger en bra grund för slaktsvinsproduktionen. Tillväxtgrisarna är i tillväxtstallet i 6 ½ vecka. Då har man en ungefärlig tillväxt på 580 g/dag. Grisarna vägs vid övergången till slaktsvinsstallarna. – De två senaste omgångarna har gett riktigt bra resultat, fortsätter Lisa. Vi har legat på vikter mellan 37 och 39 kg på 12 veckor gamla grisar.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: