Search
Close this search box.

.

.

Därför behövs tillskott för hälsa och produktion

Fodret innehåller normalt den näring som fåglarna behöver, men stress eller hälsostörningar kan göra att upptaget och utnyttjandet av vissa näringsämnen påverkas negativt. Vid sådana tillfällen finns det flera sätt att stötta fåglarna lite extra. Vi har valt ut några produkter som kan ge mervärde, antingen i förebyggande syfte eller vid akuta problem.

Protaq LF3

Syra som effektivt motverkar bakterier. Protaq LF3 är en flytande produkt innehållandes syror för användning i dricksvattnet. Dess unika kombination av organiska syror och kort- och mellanlånga fettsyror gör att den är effektiv mot både gramnegativa (ex. E. coli) och grampositiva bakterier (ex. Clostridium perfringens). Blandningen av syror gör också att den är verksam i de olika pH-nivåer som förekommer i mag- och tarmkanalen. Protaq ger därmed goda förutsättningar för en välfungerande mag- och tarmkanal, vilket är en viktig grundförutsättning för att dina fåglar ska må och producera bra. 

Protaq innehåller även ett emulgeringsmedel som dels ger en bra fördelning av syrorna i vattnet men som också verkar hämmande för utvecklingen av biofilm i vattenledningarna. 

Att tänka på vid användning

  • Eftersom Protaq löser upp eventuell befintlig biofilm är det viktigt att vattenlinjerna är rena innan produkten används, annars kan den upplösta biofilmen täppa igen vattennipplarna. Detta är sällan en risk i kycklingstallar som har en kort omgångstid (förutsatt att vattenlinjen är ordentligt rengjord innan insättning), men blir en större risk i ett värphönsstall, om systemet inte flushas regelbundet eller om det används syra redan från insättning.
  • Protaq ska inte användas samtidigt som vaccin tillsättsvia vattnet.
  • Används ett vattenreningssystem med oxider så måste doseringen av Protaq anpassas för att nå det pH som rekommenderas av tillverkaren av vattenreningssystemet (ofta runt 5,5 – 6,5). Detta kan medföra att Protaq får doseras med lägre dos och därmed sjunker effektiviteten.

Hur används Protaq LF3

Värphöns

Protaq ska endast användas om vattenlinjerna är ordentligt rena och biofilm borttagen. Bäst är att ge under uppvärpet innan en biofilm har hunnit byggas upp. Under uppvärpet kan Protaq användas som en 3-dagars dos varje eller varannan vecka. Vid magtarmstörningar bör produkten användas 5 dagar i sträck. 

Dosera mellan 0,5 och 0,75 liter per 1000 liter dricksvatten beroende på hårdheten. Blanda 0,5-0,75 liter Protaq i 10 liter vatten och dosera med 1 % till vattenlinjen. Det slutliga pH:t ska vara runt 4,5. Börja hellre med en låg dos och trappa sedan upp för att vänja hönsen.

För 10 000 värphöns åtgår drygt 1 liter Protaq per dygn. 

Kalkon

För kalkoner rekommenderas Protaq att användas under de första 10 dagarna och därefter i 3 dagars stötbehandling varvat med 4 dagar, upp till och med 8 veckors ålder.

Dosera 0,5-2 liter per 1000 liter dricksvatten. Blanda 0,5-2 liter Protaq i 10 liter vatten och dosera med 1 % till vattenlinjen men var noga med att ha koll på ditt pH då kalkonerna är extra känsliga för lågt pH i vattnet. Börja hellre med låg dos och trappa sedan upp.

Matfågel

Till kycklingar används Protaq med fördel i förebyggande syfte under kycklingens första levnadsvecka. Lyckas man dämpa tillväxten av E. coli under denna viktiga vecka kan det ha en positiv effekt på dödligheten och andelen benproblem, som kan uppstå till följd av E. coli-infektion. Den kan också sänka trycket av campylobakter inför slakt. Uppstår det problem med mag- och tarmkanal senare under kycklingens liv är användning av produkten under 5 dagar i följd att rekommendera.

Använd 0,8 liter Protaq till 1000 liter dricksvatten. Blanda 0,8 liter Protaq i 10 liter vatten och dosera med 1 % till vattenlinjen. Den exakta dosen bör justeras efter vattnets hårdhet. Bäst är att uppnå ett pH om 4,0 till 4,5 i vattnet efter tillsats, vilket oftast uppnås med en inblandning mellan 0,5 till 2 liter per 1000 liter vatten.
Ett pH under 4,0 kan påverka foderintaget negativt och bör därför undvikas.

För 10 000 kycklingar går det åt ca 2,5 liter Protaq under förstaveckan.

Intra Calferol

För skalkvalitet och benhälsa. Flytande tillskottsfoder som innehåller kalcium, vitamin D och magnesium. Kalcium och magnesium kommer i en organisk form, vilket gör att fåglarna har enklare att ta upp dessa mineraler.

Intra Calferol har ett neutralt pH, vilket är viktigt för att inte D-vitaminet i produkten ska brytas ner innan användning. Ett neutralt pH ger inte biofilm i vattenledningarna, men eftersom produkten innehåller kalcium ska rören alltid rengöras med syra (exempelvis Cid 2000) efter användning.

Vitamin D spelar en viktig roll för kalk- och fosforbalansen hos fåglarna. Dessa mineraler är inblandade i ett stort antal livsviktiga processer i kroppen, och en bra balans av dessa är en förutsättning för en bra uppbyggnad av skelettet och äggskal. Magnesium är nödvändigt för en rad processer i kroppen, men är också viktigt för att kalciuminlagringen i äggskalet ska fungera optimalt.

D-vitaminet i fodret omvandlas i fåglarnas lever och njurar till den aktiva formen av vitamin D. Denna verksamma form kallas för kalcitriol. Störningar hos flocken vid olika former av stress, leverförfettning och andra hälsoproblem kan påverka upptaget i tarmen och försämra omvandlingen av fodrets D-vitamin till kalcitirol, då kan ett extra tillskott ge positiv effekt på hälsa och produktion.

Med Intra Calferol hålls kalciumbalansen stabil och resorptionen från skelettet i bra jämvikt.

Hur används Intra Calferol

Värphöns 

Ges en gång i veckan i förebyggande syfte  med 1 liter per 1000 liter vatten. Blanda 1 liter.

Intra Calferol i 10 liter vatten och dosera med 1 %  till vattenlinjen.

Vid problem ges Intra Calferol under 3-7 dagar i rad med samma dosering. För 10 000 värphöns åtgår ca 2 liter Intra Calferol per dygn.

Kalkon

I förebyggande syfte används Intra Calferol var fjortonde dag. Dosera 0,7 liter per 1000 liter dricksvatten.
Blanda 0,7 liter Intra Calferol i 10 liter vatten och dosera med 1 % till vattenlinjen.

Vid benproblem används Intra Calferol under 3 dygn med samma dosering.

Matfågel

I förebyggande syfte används Intra Calferol vid dag 4 och 12. Dosera 1,5 liter Intra Calferol per 1000 liter dricksvatten. Blanda 1,5 liter Intra Calferol i 10 liter vatten och dosera med 1 % till vattenlinjen.

Med denna dosering går det åt drygt 2 liter Intra Calferol till 10 000 kycklingar. Vid benproblem används Intra Calferol under 3 dygn med samma dosering.

Dialyt Express

För snabb energi. Vid vissa tillfällen när kycklingarna behöver extra hjälp att komma igång, eller vid delutplock, kan det vara önskvärt att ge dem en snabb energikälla. Dialyt Express innehåller lättupptaglig energi i form av glukos tillsammans med elektrolyter.

5 och 200 liter

Hur används Dialyt Express?

Vid delutplock kan Dialyt Express ges några timmar innan utplocket så att kycklingarna får energi via vattnet trots att fodret stängs av. Dosering 0,6-1,2 liter per 1000 liter vatten (10 liter Dialyt Express räcker till ca 40 000 kycklingar vid 29 dagars ålder)

Efter att Dialyt Express har använts är det viktigt att vattenledningarna rengörs (exempelvis med Cid 2000) annars finns risk för bakterietillväxt i ledningarna.

MultiCid

Syra för dricksvattnet. MultiCid är en kombinationssyra som sänker pH i dricksvattnet och reducerar förekomsten av lös avföring.

Den innehåller mjölksyra, ammoniumformiat, myrsyra och propionsyra. Dessutom innehåller produkten medel som ska förhindra att biofilm bildas och vattennipplarna täpps till.

20 kg förp.

Hur används MultiCid?

Vid delutplock kan Dialyt Express ges några timmar innan utplocket så att kycklingarna får energi via vattnet trots att fodret stängs av. Dosering 0,6-1,2 liter per 1000 liter vatten (10 liter Dialyt Express räcker till ca 40 000 kycklingar vid 29 dagars ålder)

Efter att Dialyt Express har använts är det viktigt att vattenledningarna rengörs (exempelvis med Cid 2000) annars finns risk för bakterietillväxt i ledningarna.

Hönskalk

För en bra skalkvalitet. Med ett ökat fokus på en längre produktionstid, ökar också kraven på skalkvalitet. En bra skalkvalitet ända till slutet ger pengar i fickan. Ett sätt du kan påverka detta är genom att ge hönan tillgång till en riktigt grov kalciumkälla, Hönskalk består av fraktionerna 2-5 mm. Denna riktigt grova kalk ser till att hönan har en långsam och konstant frisläppning av kalcium även under natten när största delen av skalbildningen sker.

Hönskalk är värmebehandlad och HACCP kontrollerad.

15 kg, 1000 kg big bag och löst

Hur används Hönskalk?

Det är smidigast att utfodra hönskalken per automatik och vi har foderkoncept anpassade för en sådan lösning. Vid manuell utfodring så rekommenderas att ge 1-2 g per höna varje eftermiddag. Häll exempelvis kalken i en tom Peckstone-balja eller sprid ut den i ströbädden.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: