Fiol KraftfoderFör lönsam lammproduktion

Basen i fårens foderstat är grovfoder. Oavsett om grovfodret skördats som hö, ensilage eller hösilage är det viktigt att det håller en god hygienisk kvalitet och ett för djuren anpassat näringsinnehåll. För att maximera besättningens produktionspotential krävs det för det mesta komplettering med kraftfoder.

Vårt kraftfodersortiment för får heter Fiol. Att hålla en hög lammtillväxt resulterar oftast i bäst lönsamhet. För det krävs ett koncentrerat foder till både tackan och lammen. Under mindre intensiva perioder möjliggör ett koncentrerat foder en högre grovfodergiva. Oavsett vilken strategi du har finns det ett Fiol för varje tillfälle. Anpassa fodret efter din verksamhet!

Färdigfoder

Fiol Får Foder för de något äldre lammen

Fiol Får är ett utmärkt tillväxtfoder för de lite äldre lammen. I samma takt som lammet växer utvecklas vommen och det äldre lammet kan fungera fullt ut som en idisslare. Med en utvecklad vom kan också andra råvaror utnyttjas. Fiol Får är också ett utmärkt kompletteringsfoder till sinlagda tackor eller baggar när tillgången eller kvaliteten på grovfodret inte räcker till.

 • Bra till slutgödning
 • Komplettering vid svagt grovfoder/bete

Fiol Vital Foder vid dräktighet, digivning och tillväxt

Fiol Vital är ett mångsidigt och smakligt kraftfoder med en bra proteinkvalitet. Fiol Vital är ett energitätt kraftfoder med mycket protein såväl som AAT. Det gör att Fiol Vital passar både tackor och lamm och fungerar utmärkt vid tre tillfällen: dräktighet, digivning och tillväxt.

 • Maximera produktionen
 • Koncentrerat
 • Högt proteininnehåll

Fiol Ekologiskt/KRAV  Foder för växande lamm, dräktiga och digivande tackor

Fiol Eko är ett smakligt och energirikt färdigfoder till får och lamm inom ekologisk och KRAV-godkänd produktion. Fodrets näringsinnehåll är speciellt anpassat för växande lamm samt dräktiga och digivande tackor.

 • KRAV-godkänt
 • Koncentrerat
 • Stärkelserikt

Proteinkoncentrat

Fiol Blanda Proteinkoncentrat för tillväxt

Fiol Blanda är ett proteinkoncentrat som tillför protein av hög kvalitet, fett, mineraler och vitaminer. Blandas in med ca 20-40% i spannmålen. Vid den högre inblandningen täcks normalt hela vitamin- och mineralbehovet inklusive kalcium för växande bagglamm. Komplettera med mineralfoder vid lägre inblandning. Rätt giva av mineralfodret Deltamin Får är extra viktig när man blandar sitt eget foder.

 • Koncentrerat
 • Flera proteinråvaror
 • Tillsatta mineraler & vitaminer

Här kan du läsa mer om naturligt E-vitamin & organiskt selen.