Fiol KraftfoderFör lönsam lammproduktion

Basen i fårens foderstat är grovfoder. Oavsett om grovfodret skördats som hö, ensilage eller hösilage är det viktigt att det håller en god hygienisk kvalitet och ett för djuren anpassat näringsinnehåll. För att maximera besättningens produktionspotential krävs det för det mesta komplettering med kraftfoder.

Vårt kraftfodersortiment för får heter Fiol. Att hålla en hög lammtillväxt resulterar oftast i bäst lönsamhet. För det krävs ett koncentrerat foder till både tackan och lammen. Under mindre intensiva perioder möjliggör ett koncentrerat foder en högre grovfodergiva. Oavsett vilken strategi du har finns det ett Fiol för varje tillfälle. Anpassa fodret efter din verksamhet!

Med rätt aminosyrasammansättning

Får behöver en kombination av lättillgängligt protein till vommens mikrober och vomstabilt protein. Protein är uppbyggt av aminosyror och metionin betraktas som den först begränsande aminosyran för får. Något vi självklart tar hänsyn till när vi formulerar Fiol kraftfoder.

Proteinkvalitet som gynnar ullen

Tackans näringsförsörjning under dräktigheten påverkar lammets ullkvalitet. Såväl den utfodrade mängden protein som dess kvalitet och aminosyrasammansättning har betydelse. Alla Fiol kraftfoder har ett högt innehåll av vomstabilt protein och en hög nivå etionin. Två viktiga faktorer för hög ullkvalitet.

I rätt form

E-vitamin påverkar juverhälsan, fruktsamheten och djurens immunförsvar, precis som också selen, kobolt och koppar gör. Våra produkter tillför dessa ämnen i rätt mängder, delvis i naturlig form för bästa möjliga upptag och hälsa.

Sammansatta för vommens bästa

Olika råvaror har olika egenskaper. För att få en bra balans av energi från olika källor, protein av olika karaktär, vitaminer och mineraler kombinerar vi råvarorna i Fiol så att de bidrar till en god vomfunktion. Resultatet visar sig som ett bättre foderutnyttjande och högre produktion.

Får på grönt fält

Fiol Får

Ett utmärkt tillväxtfoder för de lite äldre lammen. I samma takt som lammet växer utvecklas vommen och det äldre lammet kan fungera fullt ut som en idisslare.

Fiol Får är också ett utmärkt kompletteringsfoder till sinlagda tackor eller baggar när tillgången eller kvaliteten på grovfodret inte räcker till.

Fiol Vital

Fiol Vital är ett mångsidigt och smakligt kraftfoder med en bra proteinkvalitet. 

Fiol Vital är ett energitätt kraftfoder med mycket protein såväl som AAT. Det gör att Fiol Vital passar både tackor och lamm och fungerar utmärkt vid tre tillfällen: dräktighet, digivning och tillväxt.

Fiol Ekologiskt/KRAV

Fiol Eko är ett smakligt och energirikt färdigfoder till får och lamm inom ekologisk och KRAV-godkänd produktion.

Fodrets näringsinnehåll är speciellt anpassat för växande lamm samt dräktiga och digivande tackor.

Raps Balans

Raps Balans är ett proteinfoder i form av pelletskross. När man blandar sitt eget foder är det oftast högvärdigt protein, fett och inte sällan också energi som saknas. Det är detta som Raps Balans framförallt tillför.