Fiol KraftfoderFör lönsam lammproduktion

Basen i fårens foderstat är grovfoder. Oavsett om grovfodret skördats som hö, ensilage eller hösilage är det viktigt att det håller en god hygienisk kvalitet och ett för djuren anpassat näringsinnehåll. För att maximera besättningens produktionspotential krävs det för det mesta komplettering med kraftfoder.

Vårt kraftfodersortiment för får heter Fiol. Att hålla en hög lammtillväxt resulterar oftast i bäst lönsamhet. För det krävs ett koncentrerat foder till både tackan och lammen. Under mindre intensiva perioder möjliggör ett koncentrerat foder en högre grovfodergiva. Oavsett vilken strategi du har finns det ett Fiol för varje tillfälle. Anpassa fodret efter din verksamhet!

Med rätt aminosyrasammansättning

Får behöver en kombination av lättillgängligt protein till vommens mikrober och vomstabilt protein. Protein är uppbyggt av aminosyror och metionin betraktas som den först begränsande aminosyran för får. Något vi självklart tar hänsyn till när vi formulerar Fiol kraftfoder.

Proteinkvalitet som gynnar ullen

Tackans näringsförsörjning under dräktigheten påverkar lammets ullkvalitet. Såväl den utfodrade mängden protein som dess kvalitet och aminosyrasammansättning har betydelse. Alla Fiol kraftfoder har ett högt innehåll av vomstabilt protein och en hög nivå etionin. Två viktiga faktorer för hög ullkvalitet.

I rätt form

E-vitamin påverkar juverhälsan, fruktsamheten och djurens immunförsvar, precis som också selen, kobolt och koppar gör. Våra produkter tillför dessa ämnen i rätt mängder, delvis i naturlig form för bästa möjliga upptag och hälsa.

Sammansatta för vommens bästa

Olika råvaror har olika egenskaper. För att få en bra balans av energi från olika källor, protein av olika karaktär, vitaminer och mineraler kombinerar vi råvarorna i Fiol så att de bidrar till en god vomfunktion. Resultatet visar sig som ett bättre foderutnyttjande och högre produktion.

Får på grönt fält

Fiol Vital

Fiol Vital är ett energitätt och smakligt kraftfoder med en bra proteinkvalitet. Därför passar Fiol Vital både till tackor och lamm och fungerar utmärkt vid tre tillfällen: dräktighet, digivning och tillväxt.

Genom att utfodra den högdräktiga tackan med Fiol Vital tillgodoser du hennes näringsbehov samtidigt som hon kan producera mycket råmjölk. Under digivningen när tackans näringsbehov är som störst passar Fiol Vitals höga energiinnehåll eftersom mjölkproduktionen ökar snabbare än foderkonsumtionen.

Ge lammen tillgång till Fiol Vital från dag 1, det ger dem rätt förutsättningar för hög tillväxt.

Fiol Får

Fiol Får är ett utmärkt tillväxtfoder för de lite äldre lammen.

I samma takt som lammet växer utvecklas vommen och det äldre lammet kan fungera fullt ut som en idisslare. Med en utvecklad vom kan också andra råvaror utnyttjas.

Fiol Får är också ett utmärkt kompletteringsfoder till sinlagda tackor eller baggar när tillgången eller kvaliteten på grovfodret inte räcker till.

Fiol Grönmix – NYHET!

Smaklig grovfoderersättare. Fiol Grönmix drygar ut grovfodret samtidigt som det stabiliserar vommen. 

När grovfodret blivit sent skördat eller halm behöver användas höjer Fiol Grönmix fiberkvaliteten i foderstaten genom råvaror såsom betfiber, gräsmjöl och kli. 

Fiol Grönmix säkerställer en bra proteinnivå i foderstaten, helt från närproducerade käl­lor. Stärkelsen är begränsad för att inte belasta vommen. 

Fiol Ekologiskt/KRAV

Fiol Eko är ett smakligt och energirikt färdigfoder till får och lamm inom ekologisk och KRAV-godkänd produktion.

Fodrets näringsinnehåll är speciellt anpassat för växande lamm samt dräktiga och digivande tackor. Börja utfodra de dräktiga tackorna 6-8 veckor innan lamning och fortsätt under hela digivningsperioden.

Fiol Eko tillför till exempel välbehövlig energi, stärkelse och fett till foderstaten. Fodrets högvärdiga protein kommer framförallt från soja.

Protein Balans och Soja

För dig som har egen spannmål behövs oftast ett tillskott av högvärdigt protein och fett. För dessa foderstater rekommenderar vi Protein Balans som finns i bulk eller ren soja som finns i småsäck. Bägge produkterna kommer i form av pelletskross.

Glöm inte tillsätta mineraler och vitaminer när du blandar eget foder ihop med dessa produkter.