GyltfoderGyltan är gårdens framtid!

För att få en hållbar och högproducerande sugga krävs att man tar hand om den blivande suggan redan tidigt i livet. Man ska tänka på att gyltan inte är en vanlig slaktgris som ska växa snabbt under en kort tid. Gyltan ska växa lagom snabbt och har dessutom andra krav på exempelvis vitamin- och mineralinnehåll i fodret.

Vi har nu ett helt nytt sortiment av gyltfoder som ger gyltan de förutsättningar hon behöver för att få en hälsosam tillväxt och för att kunna prestera optimalt i framtiden. 

Helfoder

Opti Avel Go

Ett färdigfoder till den växande gyltan med högt innehåll av aminosyror och vitaminer. Dagens genetik ställer höga krav på fodret till gyltorna, vilket detta foder är anpassat till. Detta ger henne de optimala förutsättningarna att växa hållbart och bli en produktiv sugga.

Opti Avel Max

Opti Avel Max är ett smakligt och näringsrikt färdigfoder som är anpassat för att användas som enhetsfoder till
växande gyltor.

Koncentrat

Gyltmix Hög

Ett koncentrat med höga krav på näringsinnehållet. Hög nivå av aminosyror och vitaminer vilket ger gyltan goda förutsättningar till optimal och hållbar tillväxt.

Används tillsammans med spannmål vid hög intensitet.

Gyltmix Medel

Ett lite svagare koncentrat koncentrat för dig som vill ha ett foder till enhet- eller slutfasutfodring. Vitamininnehållet är anpassat för att passa den växande gyltan på bästa sätt.

Blandas med spannmål och används vid något lägre intensitet.