JärnprodukterTill smågrisar

Grisen föds med en järndepå som förbrukas inom en vecka. Om grisen hålls utomhus får den i sig järn genom att böka i jorden, men smågrisar som hålls inomhus måste få sitt behov av ämnet tillgodosett på annat sätt.

Forskning har visat att det inte är optimalt att ge grisen allt järn på samma gång. Vid en injektion får alla grisar samma mängd järn oavsett storlek. Överskott av ämnet kan exempelvis leda till ökad risk att drabbas av ledinflammationer. Smågrisarna bör istället ha järn tillgängligt under en längre period eftersom de då på ett naturligt sätt kan anpassa järnupptaget efter sitt behov.

PorcoFer Foder med järn

PorcoFer är ett välsmakande foderjärn av högt biologiskt värde. I tarmen styrs upptaget av järn utifrån grisens individuella behov. PorcoFer är enkelt att ge – strö det direkt på golvet eller i fodertråg vid tre tillfällen.

Börja ge PorcoFer då grisarna är ett par dagar gamla och avsluta då de är 10-12 dagar gamla. Man slipper därmed hanteringen och stressmomentet det innebär att ge smågrisen en spruta. Observera dock att den dag som PorcoFer ges så ska inget annat torrfoder erbjudas smågrisarna.

Med PorcoFer:

  • Sparas tid, eftersom man inte behöver hantera alla grisar
  • Undviks ”järnöverskott”, då järnet tas upp gradvis över en period
  • Tillgodoses järnbehovet hos både stora och små grisar på ett optimalt sätt.

Gristorw Ett järnberikat fodertillskott

Önskar man ha kvar den första järninjektionen så kan man komplettera den med Gristorw. Då behövs inte en andra järninjektion. Gristorw är ett järnberikat fodertillskott baserat på vitmossetorv med tillsats av lättupptagligt järn, koppar, zink och mangan.

Varje kull får en rejäl näve Gristorw från första levnadsdygnet och fram till järninjektionen. Därefter ges två till tre nävar per dag upp till tre veckors ålder.