Utfodringsråd kalvnäringGrunden för en hög mjölkproduktion

En hög tillväxt under mjölkperioden lägger grunden för en hög mjölkproduktion senare i livet. Fodra därför dina kalvar så att de har möjlighet att växa minst 800 g per dag. Varje dag.

Inblandningsprocent

Vi rekommenderar att du blandar 150 g pulver med 8,5 dl vatten. Då får du en näringstät mjölk som väl kan mäta sig med helmjölk. Självklart kan du om du av någon anledning så önskar såväl öka som minska inblandningsprocenten.

Blanda rätt mängd och utfodra vid rätt temperatur

Rör ut pulvret med ca halva mängden vatten. Vattnet ska hålla 45 – 50 grader. Se till att allt pulver löser sig i blandningen. Fyll sedan på med resten av vattnet, till en temperatur på mellan 37 och 40 grader, vilket är en lagom utfodringstemperatur.  Med rätt temperatur och naturlig drickställning för kalven fungerar bollrännereflexen och mjölkgivan hamnar precis som den ska i löpmagen. Med rätt och tillräckligt hög temperatur på mjölken undviker man också att kyla ner kalven. En nedkyld kalv behöver energi för att bli varm. Fodrar man helmjölk eller en skummjölksbaserad kalvnäring bidrar rätt temperaturen också till att koaguleringsprocessen går fortare.

Utfodra så här

För att uppnå önskad tillväxt rekommenderar vi att du ger kalvarna ca 8 liter mjölkersättning om dagen, uppdelat i minst två, gärna tre utfodringar. De första dagarna ska kalven självklart få råmjölk av god kvalitet i riklig mängd.

Kraftfoder

Kraftfoder är viktigt för utvecklingen av vommen och för att ge en problemfri avvänjning. Det är dessutom, jämfört med mjölk ett billigt fodermedel. Erbjud antingen Primo Müsli eller Primo KalvStart från dag ett eller två. När kraftfoderkonsumtionen kommit igång kan du minska mängden kalvnäring successivt. Det brukar vara lagom att börja trappa ner givan när kalvarna är ca 6 veckor gamla. Behåll samma koncentration på mjölken. Minska bara givan, så kommer de bra igång med sin kraftfoderkonsumtion. När kalvarna ätit 1,5 – 2,0 kg kraftffoder per kalv och dag under några dagar kan du avvänja dem.