KvigorKvigan - 23 månader. 600 kg

Vad producerar kvigorna? Du vet exakt hur mycket korna mjölkar. Men hur mycket växer kvigorna? Mjölken är kornas produktion. Tillväxten är kvigornas. Håll koll på den. En hög tillväxt ger en högre mjölkavkastning senare i livet, och en kortare och billigare uppfödningsperiod. Därför borde vi vara lika intresserade av kvigornas tillväxt.

Vid mellan 22-24 månaders ålder är det dags för kvigan att kalva, då ska kvigan ha nått rätt vikt. En kalvningsklar kviga ska ha uppnått 600 kg, inklusive foster inom detta tidsspann på 23 månader. Att låta kvigorna bli äldre har ingen positiv effekt. Tvärtom slås äldre kvigor ut i större utsträckning redan vid första laktationen. För att klara detta måste hon växa minst 800 g om dagen. Varje dag. Satsa därför på en lite högre tillväxt i början, för att nå målet. Läs gärna mer om tips och råd om kviguppförning i vår broschyr Nytt & Nyttigt om Nöt.

För att lyckas extra bra har Svenska Foder utvecklat Primo Kviga och Deltamin Kviga för att göra hela processen med kvigorna extra lätt. Primo Kviga är ett färdigfoder som passar från avvänjning till cirka 8 månaders ålder. Därefter rekommenderar vi grovfoder och mineralfodet Deltamin Kviga.

Primo Kviga

Primo Kviga är ett pelleterat färdigfoder speciellt anpassat till rekryteringskvigor.

Primo Kviga innehåller det protein som den unga kvigan så väl behöver. Fodret har en begränsad stärkelsenivå som gynnar rätt form av tillväxt och undviker att djuret sätter onödigt fett. Proteinkvaliteten passar det unga djuret som är på väg att bli en fullvärdig idisslare.

Den stärkelse som ingår och fodrets fiberkvalitet gynnar vommens utveckling. I Nytt & Nyttigt kan du hitta flera bra tips på hur du lyckas med dina kvigor. Där finns också en enkel utfodringstabell.

Deltamin Kviga

Deltamin Kviga är ett smakligt och välbalanserat mineralfoder speciellt utvecklat för den växande kvigan.

När rekryteringskvigorna är runt 6 månader gamla täcker kraftfodergivan oftast inte behoven av vitaminer och mineraler. Fasa då in Deltamin Kviga enligt rekommendationerna i Nytt & Nyttigt om Nöt.

Ett starkt immunförsvar är viktigt för att kvigan ska hålla sig frisk och kunna växa som planerat. Därför har Deltamin Kviga ett riktigt högt innehåll av både vitaminer och mikromineraler kombinerat med både naturligt E-vitamin och organiskt selen.