KvigorLyckas med dina kvigor

Kvigan ska växa minst 800 g om dagen, varje dag fram till kalvning. Med rätt förutsättningar är det inga problem, vi måste bara göra rätt redan från start. På det här uppslaget får du lite praktiska utfodringsrekommendationer för att kvigan ska kunna kalva in vid 23 månader och då väga 600 kg, hålla länge och producera mycket mjölk.

Tidigt intag gynnar juvrets utveckling

En hög tillväxt tidigt i livet ökar kvigans potential att mjölka mer redan under första laktation. Det beror på att en god tillväxt under kalvstadiet ökar mängden mjölkproducerande juvervävnad. Kalvar som blir väl näringsförsörjda har dessutom visat sig få bättre motståndskraft mot sjukdomar. Det är därför oerhört viktigt att börja med rätt kalvnäring och startfoder.

Tillväxtfoder

Fortsätt med ett startfoder ett par veckor efter avvänjningen för en smidig övergång. Det bästa är om de får gå kvar i samma box någon vecka efter avvänjningen. Fasa sedan över kalvarna på Primo Kviga, enligt schemat till höger. Målet är en genomsnittlig tillväxt på minst 800 g om dagen, det vill säga ca 25 kg per månad. Primo Kviga fodras fram till ca 8 månaders ålder. Därefter brukar grovfoder och mineralfoder vara tillräckligt fram till 1-1,5 månad innan kalvning. Om grovfodret är grovt, håller en ovanligt låg proteinnivå eller ensileringen inte helt lyckats kan man med fördel fortsätta med en liten giva Primo Kviga under hela uppfödningen.

Efter att kvigan blivit semineringsklar bör man inte fodra för hårt eftersom en hög tillväxt vid det laget är dyrt att åstadkomma och kan ge lägre avkastningspotential. Givan av Primo Kviga minskar med ökande ålder och vid ca 5 månaders ålder är det därför dags att börja med en liten giva av mineralfodret Deltamin Kviga.

Kom ihåg!

  • Grunden till kvigans tillväxt startar i kalvstadiet.
  • Råmjölk av bra kvalitet i tillräcklig mängd tillräckligt snabbt.
  • 8 liter kalvnäring om dagen med en koncentration på 15 %.
  • Tidig introduktion av startfoder till kalvar.
  • Avvänj när kalvarna äter 1,5-2,0 kg kraftfoder/dag.
  • Fasa över till Primo Kviga enligt tabell.
  • Komplettera alltid med mineralfoder från 5-6 månaders ålder.

Primo Kviga

Primo Kviga är ett pelleterat färdigfoder speciellt anpassat till rekryteringskvigor.

Primo Kviga innehåller det protein som den unga kvigan så väl behöver. Fodret har en begränsad stärkelsenivå som gynnar rätt form av tillväxt och undviker att djuret sätter onödigt fett. Proteinkvaliteten passar det unga djuret som är på väg att bli en fullvärdig idisslare.

Den stärkelse som ingår och fodrets fiberkvalitet gynnar vommens utveckling. I Nytt & Nyttigt kan du hitta flera bra tips på hur du lyckas med dina kvigor. Där finns också en enkel utfodringstabell.

Deltamin Kviga

Deltamin Kviga är ett smakligt och välbalanserat mineralfoder speciellt utvecklat för den växande kvigan.

När rekryteringskvigorna är runt 6 månader gamla täcker kraftfodergivan oftast inte behoven av vitaminer och mineraler. Fasa då in Deltamin Kviga.

Ett starkt immunförsvar är viktigt för att kvigan ska hålla sig frisk och kunna växa som planerat. Därför har Deltamin Kviga ett riktigt högt innehåll av både vitaminer och mikromineraler kombinerat med både naturligt E-vitamin och organiskt selen.