Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Deltamin Fertil

Mineralfoder Deltamin Fertil

Tre mineralfoder för lakterande kor som gynnar produktionen, hälsan, fruktsamheten och klövkvaliteten.

Deltamin Fertil tillför naturligt E-vitamin, biotin samt utvalda mineraler i organisk form. En form som kon lättare kan utnyttja och som i ett stort antal oberoende försök har visat sig förbättra immunförsvaret, fruktsamheten, juverhälsan, klövhälsan och mjölkavkastningen.

Klövhälsan påverkas positivt både av organiska mineraler och den höga nivån biotin som finns tillsatt. Immunförsvaret förbättras dels av de organiska mineralerna och dels av det naturliga E-vitaminet.

Deltamin Fertil finns i tre varianter med två olika nivåer av kalcium och fosfor, alla med hög nivå magnesium och en med selen i organisk form.

Filtrera
Filtrera
Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
1 2 3 4 5 6 7

Varför Deltamin Fertil?

Över hälften av alla kor som slås ut är på grund av dålig fruktsamhet, juverhälsoproblem samt klövproblem. Ungefär 12 % slås ut på grund av låg avkastning. Det borde vara tvärtom. Ovan nämnda problem är komplexa och uppträder sällan ensamma. En ko med försämrat immunförsvar drabbas lättare av mastit. Mastiten leder vidare till sämre fruktsamhet. Liknande samband finns mellan hälta och fruktsamhet.

Självklart påverkas också mjölkavkastningen negativt när en ko får mastit eller problem med klövarna, vilket ytterligare ökar på problemen. Deltamin Fertil är ett koncept med mineralfoder som säkerställer att korna får de ämnen de behöver för att förbättra just hälsan, fruktsamheten och klövkvaliteten. En grund för att korna ska kunna nå sin högsta potential. I konceptet ingår produkter för både de mjölkande korna och för sinkorna.

Samband mellan juver- och klövhälsoproblem och sänkt fruktsamhet

Mastit är troligen det ekonomiskt mest betydelsefulla hälsoproblemet inom svensk mjölkproduktion. Att mjölkproduktionen försämras är ett känt faktum, men även fruktsamheten påverkas negativt av mastit, vilket ett flertal studier på senare år har visat. Liknande samband finns också mellan hälta och fruktsamhet. En amerikansk studie visade att halta kor hade 3,5 gånger högre risk för utebliven brunst. Hälta medför dessutom sänkt mjölkavkastning.

Problem med fruktsamhet, mastit eller klövhälsa kan bero på många faktorer. Inte sällan är en bristfällig eller en obalanserad tillförsel av vitaminer och mineraler en del av orsaken. Att identifiera vilket ämne som saknas är svårt och genom att öka tilldelningen av ett enskilt spårämne i oorganisk form riskerar man faktiskt att förvärra situationen. Ämnet man tillför kan komplexbinda med ett annat ämne som djuret har brist på och förvärra bristen på detta ämne. Chelaterade, eller organiska mineraler däremot är skyddade mot nedbrytning i vommen för att undvika att de komplexbinder med andra mineraler. De har också en högre tillgänglighet jämfört med de oorganiska. Ett flertal försök visar att organiska mineraler förbättrar fruktsamhet, klövhälsa och rörelsemönster men även att celltal, juverhälsa och mjölkavkastning påverkas positivt.

Mina sidor
Logga in/registrera dig som: