Deltamin FertilFör ökad produktion, fruktsamhet & klövkvalitet

Dålig fruktsamhet är idag den främsta utslagsorsaken inom mjölkproduktionen. Som nummer två kommer juverhälsoproblem. Tillsammans med klövhälsoproblem står de för mer än hälften av de utslagna korna. I de flesta fall är det alltså inte ett medvetet val vi gör när vi skickar kor till slakt.

Juver- och klövhälsoproblem hänger ihop med sänkt fruktsamhet

Mastit är troligen det ekonomiskt mest betydelsefulla hälsoproblemet inom svensk mjölkproduktion. Att mjölkproduktionen försämras är ett känt faktum, men även fruktsamheten påverkas negativt av mastit, vilket ett flertal studier på senare år har visat. Liknande samband finns också mellan hälta och fruktsamhet. En amerikansk studie visade att halta kor hade 3,5 gånger högre risk för utebliven brunst. Hälta medför dessutom sänkt mjölkavkastning.

Problem med fruktsamhet, mastit eller klövhälsa kan bero på många faktorer. Inte sällan är en bristfällig eller en obalanserad tillförsel av vitaminer och mineraler en del av orsaken. Att identifiera vilket ämne som saknas är svårt och genom att öka tilldelningen av ett enskilt spårämne i oorganisk form riskerar man faktiskt att förvärra situationen. Ämnet man tillför kan komplexbinda med ett annat ämne som djuret har brist på och förvärra bristen på detta ämne. Chelaterade, eller organiska mineraler däremot är skyddade mot nedbrytning i vommen för att undvika att de komplexbinder med andra mineraler. De har också en högre tillgänglighet jämfört med de oorganiska. Ett flertal försök visar att organiska mineraler förbättrar fruktsamhet, klövhälsa och rörelsemönster men även att celltal, juverhälsa och mjölkavkastning påverkas positivt.

Deltamin Fertil Förbättrar fruktsamheten & klöv- och juverhälsan

Deltamin Fertil är sammansatt för att förbättra fruktsamheten och det allmänna hälsoläget med exempelvis en förbättrad klöv- och juverhälsa som resultat. I Deltamin Fertil har vi därför valt att arbeta med koppar, zink och mangan i organisk form samt extra kobolt. Såväl zink som koppar är viktiga för vävnaderna i klövar och blodkärl. Blodkärlens kondition är viktig för dräneringen av ben och klövar så att skador undviks. Mangan har en viktig påverkan på hormonerna och därmed fruktsamheten, medan kobolt behövs för att vommikroberna ska kunna bilda vitaminet B12. För att ytterligare förbättra klövkvaliteten ingår B-vitaminet biotin. Innehållet av vitamin E är högt bl.a. för att stärka immunförsvaret. Delar av E-vitaminet förekommer i naturlig form. Den form som idisslare utnyttjar bäst. Deltamin Fertil finns som en kalciumrik och en fosforrik variant, båda med ett högt innehåll av magnesium.