Mineralprodukter för sommaren

Granulat

Deltamin Värme


En mineral anpassad för att motverka värmestress hos korna. Under de varma sommarmånaderna kan det bli så varmt att korna påverkas fysiologiskt negativt, detta kallas för värmestress. Studier visar på att korna påverkas negativt redan vid 20 grader eller högre. När korna blir värmestressade kan man se en markant skillnad i bland annat foderintag, minskad fetthalt i mjölken samt sämre fertilitet.

Deltamin Värme innehåller en särskild blandning av mineraler, antioxidanter och levande jäst. Samspelet mellan dessa upprätthåller saltbalansen i kroppen, stabiliserar vommen och främjar foderintaget. Tillsammans ger detta en minskad effekt av värmestressen hos kon.

Utfodra 200 g/dag av Deltamin Värme när temperaturen överstiger 20 grader. Börja helst några dagar innan för att minska risken för den initiala värmestressen.

Deltamin Bete


Mineralfodret för betet. Extra smakligt mineralfoder som förser djuren på bete med bland annat det magnesium de behöver. Innehåller inga tillsatta vitaminer.

Slickbaljor

Deltamin Slick Nöt


Smaklig slickbalja speciellt för betet. Deltamin Slick Nöt innehåller mycket salt vilket gynnar konsumtionen. På så sätt får djuren i sig tillräcklig mängd för att täcka sitt behov av exempelvis magnesium. Deltamin Slick Nöt innehåller höga nivåer av viktiga mikromineraler, inklusive selen, för att gynna både fruktsamhet och tillväxt. Tillåten inom ekologisk/KRAV-produktion.

 

Deltamin Slick Vitlök 


Extra smaklig slickbalja för speciellt anpassad för mjölk- och köttdjur på bete. Det höga melassinnehållet i Deltamin Slick Vitlök gör den mycket smaklig och gynnar därmed konsumtionen. Baljan har en tillsats av vitlök som verkar avskräckande för flugor och bitande insekter. Innehåller även organiskt selen för bättre råmjölkskvalitet och överförsel till kalven. Tillåten inom ekologisk/KRAV-produktion.

Deltamin Slick Sin 


Smaklig slickbalja för sinkor på betet. Det höga melassinnehållet i Deltamin Slick Sin gör den mycket smaklig och gynnar därmed konsumtionen. Det gör att djuren kan få i sig tillräcklig mängd av de viktiga mineralerna även på betet. Nivåerna av mineraler, vitaminer och spårämnen är anpassade för sinkor och lika de i Deltamin Sin, vilket gör att dessa två mineraler enkelt kan bytas mot varandra beroende på om djuren går på bete eller stall.  Tillåten inom ekologisk/KRAV-produktion.

EasyLick HighMag


Säkerställer en daglig konsumtion av mineraler, spårämnen och vitaminer. EasyLick High Mag är ett extra välsmakande mineralfoder i 20 kg hink. Djuren slickar i sig mineralfodret och EasyLick High Mag är tillverkad på ett sådant sätt att det klarar olika väderförhållanden utan att förstöras vilket gör den väldigt lämplig på betet.

Precis som namnet säger innehåller EasyLick High Mag mycket magnesium vilket också gör den till en utmärkt betesmineral.  Tillåten inom ekologisk/KRAV-produktion.

Bolus

Deltamin Bolus Nöt


Vitaminiserat mineralfoder i form av bolus. Både fruktsamheten och tillväxten hos djur på bete påverkas positivt av tillförsel av mineralämnen. Men det är ibland svårt att lösa det praktiskt. Från bolusen frigörs under 90 dagar en konstant daglig mängd av spårämnen och vitaminer.

Deltamin Bolus Nöt lämpar sig bra till såväl kor som växande ungnöt. Tack vare sitt höga innehåll av E-vitamin och magnesium rekommenderar vi den också till sinkor av både kött- och mjölkras som av någon anledning inte ges annat mineralfoder.

Varje bolus väger 75 g och verkar under 90 dagar. Använd en lämplig ingivare för att föra in bolusen i djurets hals, så att den hamnar i vommen. Varje förpackning innehåller 20 boli.

Rekommenderat antal boli per djur:
Mjölkande kor: 1-2 boli
Sinkor: 1-2 boli
Växande ungnöt: 1 bolus

Innehåll Deltamin Bolus Nöt

Deltamin Bolus Nöt