Mineralprodukter för betet

Deltamin Slick Nöt


Smaklig slickbalja speciellt för betet. Deltamin Slick Nöt innehåller mycket salt vilket gynnar konsumtionen. På så sätt får djuren i sig tillräcklig mängd för att täcka sitt behov av exempelvis magnesium. Deltamin Slick Nöt innehåller höga nivåer av viktiga mikromineraler, inklusive selen, för att gynna både fruktsamhet och tillväxt. Tillåten inom ekologisk/KRAV-produktion.

 

Deltamin Slick Vitlök NYHET!


Extra smaklig slickbalja för speciellt anpassad för mjölk- och köttdjur på bete. Det höga melassinnehållet i Deltamin Slick Vitlök gör den mycket smaklig och gynnar därmed konsumtionen. Baljan har en tillsats av vitlök som verkar avskräckande för flugor och bitande insekter. Tillåten inom ekologisk/KRAV-produktion.

Deltamin Slick Sin 


Smaklig slickbalja för sinkor på betet. Det höga melassinnehållet i Deltamin Slick Sin gör den mycket smaklig och gynnar därmed konsumtionen. Det gör att djuren kan få i sig tillräcklig mängd av de viktiga mineralerna även på betet. Nivåerna av mineraler, vitaminer och spårämnen är anpassade för sinkor och lika de i Deltamin Sin, vilket gör att dessa två mineraler enkelt kan bytas mot varandra beroende på om djuren går på bete eller stall.

Deltamin Bete


Mineralfodret för betet. Extra smakligt mineralfoder som förser djuren på bete med bland annat det magnesium de behöver. Inga tillsatta vitaminer.

EasyLick HighMag


Säkerställer en daglig konsumtion av mineraler, spårämnen och vitaminer. EasyLick High Mag är ett extra välsmakande mineralfoder i 20 kg hink. Djuren slickar i sig mineralfodret och EasyLick High Mag är tillverkad på ett sådant sätt att det klarar olika väderförhållanden utan att förstöras vilket gör den väldigt lämplig på betet. Det höga melassinnehållet gör den mycket smaklig och säkerställer en daglig konsumtion och att djuren verkligen får i sig viktga mineraler, spårämnen och vitaminer.

Precis som namnet säger innehåller EasyLick High Mag mycket magnesium vilket också gör den till en utmärkt betesmineral.

Deltamin Bolus Nöt


Vitaminiserat mineralfoder i form av bolus. Både fruktsamheten och tillväxten hos djur på bete påverkas positivt av tillförsel av mineralämnen. Men det är ibland svårt att lösa det praktiskt. Från bolusen frigörs under 90 dagar en konstant daglig mängd av spårämnen och vitaminer.

Deltamin Bolus Nöt lämpar sig bra till såväl kor som växande ungnöt. Tack vare sitt höga innehåll av E-vitamin och magnesium rekommenderar vi den också till sinkor av både kött- och mjölkras som av någon anledning inte ges annat mineralfoder.

Varje bolus väger 75 g och verkar under 90 dagar. Använd en lämplig ingivare för att föra in bolusen i djurets hals, så att den hamnar i vommen. Varje förpackning innehåller 20 boli.

Rekommenderat antal boli per djur:
Mjölkande kor: 1-2 boli
Sinkor: 1-2 boli
Växande ungnöt: 1 bolus

Innehåll Deltamin Bolus Nöt

Deltamin Bolus Nöt

Deltamin Bete

Deltamin Bete

Lägg till din rubriktext här