Search
Close this search box.

.

.

Ökat behov av E-vitamin hos kalvar vid avvänjningen

Ny forskning från Aarhus Universitet visar att mjölkraskalvar ofta har underskott av E-vitamin i samband med avvänjningen. Under tiden kalvarna dricker helmjölk har de tillräckliga nivåer av E-vitamin, men vid avvänjning sjunker nivån. Studien visar tydligt att det behövs en hög koncentration av naturligt E-vitamin i startfodret för att hålla upp nivån av vitamin E.

Enligt studien tror man att orsakerna till att E-vitaminnivån sjunker kan vara att foderintaget minskar och att avvänjningen är förknippad med olika stressfaktorer, som förflyttningar mellan grupper och från mjölk till fast foder. Stressfaktorerna kan då öka E-vitaminbehovet. Tillfredsställs inte detta behov, kan det leda till försvagat immunförsvar.

Studien bestod av två försök. I det ena försöket fick kalvarna helmjölk fram till avvänjningen, vilket är ett krav i ekologisk produktion. I studien avvandes emellertid kalvarna tidigare, än regeln på 90 dagar som finns i ekologisk kalvuppfödning. Man delade upp kalvarna i 4 grupper.

-Antingen fick kalvarna inget vitamin, syntetiskt vitamin, seminaturligt eller naturligt vitamin E, berättar Erika Nyström, Produktchef Nötfoder. Studien syftade bland annat till att hitta den mest effektiva E-vitaminkällan och E-vitaminstatus hos kalvarna mättes från tre veckor innan avvänjning till två veckor efter.

"Det man kom fram till var att det var möjligt att upprätthålla en tillräckligt hög nivå av vitamin E hos kalvarna under den här perioden genom att berika kraftfodret med hjälp av naturligt vitamin E men att det är svårare med andra former."

Erika Nyström, Produktchef Nöt, om studien

Svenska Foder har länge rekommenderat och använt naturligt E-vitamin i många av sina foder på grund av dess goda påverkan på hälsotillståndet. Kor utnyttjar naturligt E-vitamin mycket bättre än syntetiskt E-vitamin, och har ett stort behov just under perioden före och efter kalvning. Naturligt E-vitamin har visat sig kunna förebygga såväl mastit, kvarblivna efterbörder och ge friskare kalvar. Vilket den nya studien alltså stödjer.

-Tidigare har det sagts att naturligt E-vitamin har 1,36 gånger högre biotillgänglighet än syntetisk, säger Erika Nyström. Nyare forskning pekar på att den siffran behöver ökas. Flera studier visar på upp mot 2-3 gånger högre biotillgänglighet för naturligt E-vitamin jämfört med syntetiskt.

-Därför använder vi naturligt E-vitamin inte bara i våra sintidsmineraler (Deltamin Sin, Deltamin Sin Fertil och X-zelit Complete) utan även i Deltamin Fertil till högproducerande kor samt i Deltamin DI till digivande kor – samt i våra kalvkraftfoder, avslutar Erika.

Utfodringsråd

Här hittar du våra utfodringsråd för startfoder för kalvar. Både instruktioner och konkreta tips för att hjälpa dig på traven!

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: