Search
Close this search box.

.

.

Ta hand om kvalsterangrepp

VermiNIX Hönskvalster är en registrerad produkt mot hönskvalster, loppor och andra krypande skadeinsekter i hönshuset. Produkten består av kiselgur, eller diatomacéjord, ett naturligt fossilt mineral som bildats av sedimentering av kiselalger. 

VermiNIX Hönskvalster bekämpar ohyran utan att påverka fjäderfäna. Det har en starkt utrotande effekt på röda hönskvalster och loppor. Pulvret fastnar på ohyrans yttre hudskelett/vaxskikt. Ohyrans naturligt skyddande vaxskikt förstörs av pulvret och den dör av uttorkning.

 VermiNIX Hönskvalster ska förvaras torrt. Blir produkten fuktig återfår den sina egenskaper när vattnet avdunstat. Hittills har ingen resistens upptäckts!

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: