SiloSolve OSskyddar topplagret i silon

SiloSolve OS ger ett extra skydd för det översta lagret i silon. Hur noggrann man än är under inläggningen är det ofta svårt att undvika ett tunnare eller tjockare lager överst i silon som måste kasseras. Detta orsakas av syre som tränger in under plasten under lagringen. SiloSolve OS innehåller L.lactis O224 som konsumerar syre. Denna syrekonsumerande bakterie kombineras i SiloSolve OS med två andra bakterier som tillsammans sänker pH:t snabbt och ner till en låg nivå. Vid det låga pH:t blir natriumbensoatet i SiloSolve OS extra effektivt och ger ett utomordentligt skydd mot jäst och mögel. SiloSolve OS är speciellt framtagen för att användas på översta lagret i silon, men kan självklart också användas i hela silon.

Hur använder jag SiloSolve OS?

Översta lagret i silon behandlas med SiloSolve OS antingen genom att lösningen vattnas på i samband med att de sista 5-10 lassen läggs in eller genom att de behandlas med SiloSolve OS på vanligt sätt på fältet. En behandling med
SiloSolve OS av det översta lagret ska inte ses som ett alternativ till att behandla hela silon utan som en extra försäkring för det ensilage som är som allra mest utsatt, det vill säga det översta lagret. Resten av silon behöver fortfarande ett tillsatsmedel som framför allt påskyndar fermenteringen och därmed sänker näringsförlusterna.

 Fördelar med SiloSolve OS:

  • Extra skydd för översta lagret
  • Syreförbrukning i silon
  • Gott skydd mot varmgång​

Rekommenderat till översta lagret i silon

Bakterierna i SiloSolve OS

Enterococcus faecium och Lactobacillus plantarum – har en kraftfull förmåga att snabbt sänka pH.

Lactococcus lactis O-224 – unik bakterie som förbrukar syre i silon.

Natriumbensoat – ger ett extra skydd mot varmgång, jäst och mögel.
Ämnets verkan ökar vid låga pH, något som de tre kraftfulla bakterierna
effektivt bidrar till.

Fräscht på toppen

Bakterierna i SiloSolve OS konsumerar syre och sänker snabbt och effektivt pH till en stabilt låg nivå. På så sätt blir översta lagret i silon väl skyddat. Natriumbensoatet förstärker skyddet mot jäst och mögel.

Kassera mindre

SiloSolve OS motverkar jäst och mögel vilket gör att du inte behöver kassera det översta lagret. Mer foder finns kvar till djuren och mindre arbetstid går åt till att ta bort dåligt ensilage.

Ingen varmgång

Det är jäst och mögel som orsakar det vi i dagligt tal kallar varmgång och som gör ensilaget mindre näringsrikt eller till och med skadligt. SiloSolve OS ger ett mycket effektivt skydd mot jäst och mögel och ett lagringsstabilt ensilage.

Mindre jäst och mögel i översta lagret

Mindre jäst och mögel i översta lagret

SiloSolve OS motverkar jäst och mögel. Diagrammet visar resultat från 9 gårdar där man ser att SiloSolve OS sänker mängden jäst och mögel i översta lagret.

Ingen varmgång

Diagrammet visar att ensilaget behandlat med SiloSolve OS aldrig tog värme, det vill säga, blev mer än 3 grader varmare än omgivningen. Det obehandlade ensilaget tog värme efter mindre än två dagar.

Mer näring kvar

Diagrammet visar att det finns mer av fodret man la in i silon kvar när man ska utfodra, när man behandlar med SiloSolve OS. All ensilering betyder ett tapp av näring och ts, men målet är att minimera förlusterna. *Signifikant skillnad (p<0,05).