SiloSolve OSskyddar topplagret i silon

Extra skydd för översta lagret ● Syreförbrukning i silon ● Gott skydd mot varmgång

Rekommenderat till översta lagret i silon

SiloSolve OS är ett biologiskt ensileringsmedel som ger extra skydd för översta lagret i silon. Hur noggrann man än är under inläggningen är det ofta svårt att undvika ett tunnare eller tjockare lager överst i silon som måste kasseras. Har man riktig otur finns där även synligt mögel. SiloSolve OS är speciellt framtagen för att användas på översta lagret i silon, men kan självklart också användas i hela silon.

Praktisk Information

  • Behandlad yta/mängd grönmassa per förpackning: 400 kvadratmeter / 25 ton
  • Förpackning innehåller: 1 st påse à 100 g + 10 kg Na-bensoat
  • Hållbarhet i rumstemperatur: 12 mån
  • Hållbarhet i frys: 2 år

Topplagerbehandling med SiloSolve OS minskar mängden jäst och mögel

Försöksresultat med SiloSolve OS visar också att lagringsstabiliteten, tiden innan ensilaget ökar i värme, förlängs med nästan 5 dygn, ts-förlusterna minskar med upp till 60 % och mängden kasserat ensilage har man sett minskat med 10%, se figuren till höger.

Översta lagret i silon behandlas med SiloSolve OS antingen genom att lösningen vattnas i samband med att de sista 5-10˚C sista lassen läggs in eller genom att de appliceras med SiloSolve OS på vanligt sätt på fältet. En behandling med SiloSolve OS av det översta lagret ska inte ses som ett alternativ till att behandla hela silon utan som en extra försäkring för det ensilage som är som allra mest utsatt, det vill säga det översta lagret. Resten av silon behöver fortfarande ett tillsatsmedel som framför allt påskyndar fermenteringen och därmed sänker ts-förlusterna.

Diagram SiloSolve OS minskar mängden jäst och mögel

Försöksresultat visar att SiloSolve OS minskar mängden jäst och mögel när översta lagret behandlas med SiloSolve OS.

SiloSolve OS minskar risken för varmgång i det översta lagret i silon

Diagram SiloSolve OS minskar risken för varmgång i det översta lagret i silon

När ensilagets temperatur stigit 3 grader över omgivningens säger man att varmgången har inletts. Figuren visar att ensilage behandlat med SiloSolve OS är lagringsstabilt ca 105 timmar, nästan 5 dygn. jämfört med det obehandlade som tog värme efter mindre än 2 dygn.

Bakteriernas effekt

Enterococcus faecium och Lactobacillus plantarum – har en kraftfull förmåga att snabbt sänka pH.
Lactococcus lactis O-224 – unik bakterie som förbrukar syre i silon.
Natriumbensoat – ger ett extra skydd mot varmgång, jäst och mögel. Ämnets verkan ökar vid låga pH, något som de tre kraftfulla bakterierna effektivt bidrar till.

Dosering av SiloSolve OS

Översta lagret i silon behandlas med SiloSolve OS antingen genom att lösningen vattnas i samband med att de sista 5-10 sista lassen läggs in eller genom att de appliceras med SiloSolve OS på vanligt sätt på fältet. En behandling med SiloSolve OS av det översta lagret ska inte ses som ett alternativ till att behandla hela silon utan som en extra försäkring för det ensilage som är som allra mest utsatt, det vill säga det översta lagret. Resten av silon behöver fortfarande ett tillsatsmedel som framför allt påskyndar fermenteringen och vilket sänker ts-förlusterna.

När SiloSolve OS används är det viktigt att tillsätta rätt mängd bakterier och natriumbensoat per kvadratmeter eller per ton grönmassa för att nå full effekt. Lös upp natriumbensoatet i vatten (minst 4 l/ton grönmassa). Lös därefter upp påsens innehåll med bakterier i ljummet vatten i den för ändamålet avsedda shakern. Bakterier lösta i vatten ska användas inom 42 timmar och helst inom 24 timmar. Lagra helst färdig lösning mörkt och svalt.