Konsil salter

Salter som ensileringsmedel innehåller salterna av organiska syror. De organiska syrorna är varken sura eller korrosiva, vilket inte sliter på maskinerna.
De olika salterna har en skillnad i effekt mot bakterier, jäst och mögel. En bra kombination mellan salterna ger den bästa effekten. Salterna verkar genom två mekanismer, dels sätter sig saltet på cellväggen och gör den svagare så den spricker, dels går saltet in i cellerna och sänker pH inne i cellen. Detta gör att bakterier, jäst och mögel antingen avdödas eller hämmas.
Våra salter säljs i förpackningar om 200 liter och 1000 liter.

Konsil Ultra

Nyhets-symbol

För vall och helsädesensilage, med ts halter upp till 60%. För att ge ett gott resultat krävs en pH sänkning i grönmassan. 

KONSIL Ultra har en sammansättning som gör att den klarar allt ifrån direkt skörd till starkt förtorkat ensilage. KONSIL Ultra har en väl beprövad sammansättning som ger ett mycket gott skydd mot tillväxt av både bakterier samt jäst och mögel. Kombinationen av Natriumnitrit och Hexamin i KONSIL Ultra har en bättre effekt mot klostridier och listeria än produkter som bara innehåller Natriumnitrit. Däremot har de nästan ingen negativ inverkan på de naturligt förekommande mjölksyrabakterierna. 

Ensilage behandlat med KONSIL Ultra får inte utfodras för än tidigast 4 veckor efter skörd.

OBS! Får ej blandas med syror

Konsil LP

Nyhets-symbol

För vall och helsädesensilage med låga ts halter.
För att kunna skörda vid rätt tidpunkt, är det viktigt att minimera sitt väderberoende, med ensileringsmedel kan man få ett mycket bra ensilage även utan förtorkning eller en mycket begränsad sådan. KONSIL Lp har en väl beprövad sammansättning som ger ett mycket gott skydd mot tillväxt av klostridier och andra oönskade mikroorganismer.

KONSIL LP är lämpligast för ensilage med lägre ts halter, från direktskörd upp till ca 35% ts, produkten består till största delen av natriumnitrit och hexamin, som båda är mycket effektiva mot flertalet oönskade mikroorganismer, men som har väldigt liten negativ effekt på de naturligt förekommande mjölksyrabakterierna.

Ensilage behandlat med KONSIL Lp får inte utfodras för än tidigast 4 veckor efter skörd.

OBS! Får ej blandas med syror

Konsil Majs

Nyhets-symbol

Majs är på grund av sitt höga sockerinnehåll lättensilerat, man brukar därför säga att det inte behövs något ensileringsmedel till majs. Problemet med majs är i stället lagringsstabiliten. Eftersom majsen skördas en gång om året vill vi ofta kunna komma åt årets skörd inom någon månad. Den förhållandevis korta lagringstiden och majsensilagets höga sockerhalt gör att ensilaget lätt tar värme. KONSIL Majs HD är ett konserveringsmedel med höga halter av kaliumsorbat och natriumbensoat, dessa båda ingredienser har en väl dokumenterad effekt på jäst och mögel.

KONSIL Majs innehåller ingen nitrit, och kan därför utfodras omedelbart, den passar därför alldeles utmärkt till gräsensilage som man vill utfodra omgående. Risken för varmgång är då stor, men risken för att det skall hinna bildas smörsyra låg.