Betesblandningar EkoEkologiska vallfröblandningar

Symboler

Vid angivelse av flera sorter av samma art i en blandning fördelas procentandelen i stort sett lika mellan sorterna. Vi förbehåller oss rätten att under säsong göra mindre justeringar p.g.a. sorters begränsade tillgång och/eller ändrade villkor från Jordbruksverkets sida gällande GEV-blandningar.

GEV = Godkänd ekologisk vallblandning

Statens Jordbruksverk bestämmer villkoren för GEV-blandningar. Vi reserverar oss för att villkoren kan ändras under säsong och lokala sortavvikelser kan förekomma p g a frötillgång.

Götaland & Södra Svealand

Ikoner för GEV Universal Bete

GEV Universal Bete

GEV Universal Bete ger ett bra bete till mjölk-, kött- och fårproduktion under hela säsongen. En uthållig betesblandning som passar i de flesta lägen. Ger ett bra bete för mjölk-, kött- och fårproduktion under hela säsongen. Kan med fördel användas till slåtter vid förstaskörden för ännu bättre tramptålighet och uthållighet.

GEV Universal Bete
 22% Engelskt Rajgräs, Kentaur, Indicus 12% Ängsröe, Balin
 28% Ängssvingel, Lipoche, Pranzia 8% Vitklöver, Jura, Bombus
 10% Rödsvingel, Reverent 20% Timotej, Rhonia

Norra Svealand & Norrland

Ikoner för GEV Midnattsol

GEV Midnattsol

GEV Midnattsol är en mycket härdig flerårig betesvall. Ängsgröe och vitklöver bidrar till vallens  tramptålighet och uthållighet, som tillsammans med smaklighet och kvantitet från timotej och ängs-svingel utgör en uthållig betesvall för de allra flesta lägen.

GEV Midnattssol
 40% Timotej, Rhonia, Grindstad  10% Ängsröe, Balin
 40% Ängssvingel, Preval 10% Vitklöver, Bombus, Jura