GräsvallarKonventionella vallfröblandningar

Symboler

Vid angivelse av flera sorter av samma art i en blandning fördelas procentandelen i stort sett lika mellan sorterna. Vi förbehåller oss rätten att under säsong göra mindre justeringar p.g.a. sorters begränsade tillgång och/eller ändrade villkor från Jordbruksverkets sida gällande GEV-blandningar.

Götaland & södra Svealand

Ikoner-Diet

Diet

Diet passar bra till både slåtter och bete för hästar med lägre näringsbehov.

Diet
 45% Timotej, Rhonia, Lischka  30% Ängssvingel, Lipoche, Pranzia, Preval
 15% Rödsvingel, Reverent, Gondolin 10% Ängsgröe, Balin
Ikoner för Hipp Hopp

Hipp Hopp

Hipp Hopp passar bra för hö/hösilage. Passar bra på de flesta jordar och torkar snabbt upp på sträng. Framförallt lämplig till häst och får. Skördetidpunkt styr till stor del näringsinnehåll i grovfodret.

Hipp Hopp
 60% Timotej, Rhonia, Lischka  40% Ängssvingel, Lipoche, Pranzia
Ikoner för Rapp

Rapp

Rapp passar bra för ensilage/hösilage. Engelska rajgräset sörjer för en hög skörd, för bibehållen smaklighet till häst är rätt skördetidpunkt och intensiv skörd viktig.

Rapp
 50% Timotej, Rhonia, Lischka  35% Ängssvingel, Lipoche, Pranzia
 15% Engelskt Rajgräs, Kentaur, Indicus  

Norra Svealand & Norrland

Ikoner för Kaliber

Kaliber

Kaliber passar bra för hö/hösilage. Passar bra på de flesta jordar och torkar snabbt upp på sträng.
Framförallt lämplig till häst och får.

Kaliber
 60% Timotej, Rhonia, Grindstad  40% Ängssvingel, Preval, Pardus