Intensiva blandningar EkoEkologiska vallfröblandningar

Symboler

Vid angivelse av flera sorter av samma art i en blandning fördelas procentandelen i stort sett lika mellan sorterna. Vi förbehåller oss rätten att under säsong göra mindre justeringar p.g.a. sorters begränsade tillgång och/eller ändrade villkor från Jordbruksverkets sida gällande GEV-blandningar.

GEV = Godkänd ekologisk vallblandning

Statens Jordbruksverk bestämmer villkoren för GEV-blandningar. Vi reserverar oss för att villkoren kan ändras under säsong och lokala sortavvikelser kan förekomma p g a frötillgång.

Götaland & södra Svealand

Ikoner-GEV-Action

GEV Action

En vallblandning med vit- och rödklöver för en jämn baljväxtandel. Hög andel eng.rajgräs tillsammans med ängssvingel gör denna traditionella blandning mer intensiv men kräver en snabbare rotation och hög skördeintensitet.

GEV Action
 45% Timotej, Rhonia, Lischka  10% Rödklöver, Taifun, Rozeta 
 20% Engelskt Rajgräs, Kentaur 5% Vitklöver
 20% Ängssvingel, Preval, Pranzia, Lipoche
Ikoner GEV Kvalitet

GEV Kvalitet

GEV Kvalitet är speciellt framtagen för att ge både hög avkastning och goda näringsvärden. Rörsvingeln Karolina ger hög skörd och har ett breddat skördefönster tack vare att den mognar något senare än rörsvingelhybriden Hykor.

Återväxtförmågan är god vilket borgar för en stor mängd högkvalitativt foder under säsongens samtliga 3-4 skördar.

GEV Kvalitet
 50% Timotej, Rhonia, Lischka  10% Rödklöver, Taifun, Rozeta 
 20% Rörsvingel, Karolina 5% Vitklöver, Jura
 15% Engelskt Rajgräs, Kentaur
Ikoner GEV Framgång

GEV Framgång

GEV Framgång är en högavkastande, torktålig och uthållig blandning. Lusern och rörsvingel Karolina i kombination ger en högavkastande och torktålig blandning, som tack vare just Karolina får ett breddat skördefönster.

Den höga baljväxtandelen med både lusern, röd- och vitklöver borgar för ett proteinrikt grovfoder. Lusern utnyttjas bäst på väldränerade jordar med högt pH.

GEV Framgång
 40% Timotej, Rhonia, Lischka  10% Rödklöver, Taifun, Rozeta 
 20% Rörsvingel, Karolina 5% Vitklöver, Jura
 10% Engelskt Rajgräs, Kentaur, Indicus 15% Blålusern, Radius, Creno
Ikoner GEV Kraft Säker

GEV Kraft

GEV Kraft är en högavkastande blandning som kräver rätt skördetiming. Rörsvingelhybriden Hykor i kombination med lusern ger en robust och torktålig blandning. Rörsvingelhybriden Hykor kräver en intensiv skördestrategi, men ger med rätt management en stor skörd.

Den höga baljväxtandelen med både lusern, röd- och vitklöver borgar för ett proteinrikt grovfoder. Lusernen utnyttjas bäst på väldrenerade jordar med högt pH.

GEV Kraft
 40% Timotej, Rhonia, Lischka 10% Rödklöver, Taifun, Rozeta 
 20% Rörsvingelhybrid, Hykor 5% Vitklöver, Jura
 10% Engelskt Rajgräs, Kentaur, Indicus 15% Blålusern, Radius, Creno
Ikoner GEV Kraft Säker

GEV Säker

GEV Säker är en uthållig blandning som levererar även under kärva förhållanden. Den stora andelen av både rörsvingelhybriden Hykor och timotej skapar möjligheter för stor mängd foder av god kvalitet under flera år.

GEV Säker
 55% Timotej, Rhonia, Lischka  15% Rödklöver, Taifun, Rozeta 
 25% Rörsvingelhybrid, Hykor 5% Vitklöver, Jura

Norra Svealand & Norrland

Ikoner för GEV Uthållig

GEV Uthållig

GEV Uthållig är en intensiv och uthållig blandning. Den har en god återväxtförmåga tack vare både hög klöverandel och fördelningen mellan timotej, rörsvingeln Karolina och ängssvingel. Den höga klöverandelen borgar för högkvalitativt och smakligt grovfoder.

GEV Uthållig
 60% Timotej, Rhonia, Grindstad 15% Rödklöver, Ilte, Yngve, Selma
 10% Ängssvingel, Preval, Norild 5% Vitklöver, Jura Bombus
 10% Rörsvingel, Karolina