Intensiva blandningar EkoEkologiska vallfröblandningar

Symboler

Vid angivelse av flera sorter av samma art i en blandning fördelas procentandelen i stort sett lika mellan sorterna. Vi förbehåller oss rätten att under säsong göra mindre justeringar p.g.a. sorters begränsade tillgång och/eller ändrade villkor från Jordbruksverkets sida gällande GEV-blandningar.

GEV = Godkänd ekologisk vallblandning

Statens Jordbruksverk bestämmer villkoren för GEV-blandningar. Vi reserverar oss för att villkoren kan ändras under säsong och lokala sortavvikelser kan förekomma p g a frötillgång.

Götaland & södra Svealand

Ikoner-GEV-Action

GEV Action

En vallblandning med vit- och rödklöver för en jämn baljväxtandel. Hög andel eng.rajgräs tillsammans med ängssvingel gör denna traditionella blandning mer intensiv men kräver en snabbare rotation och hög skördeintensitet.

Cirkeldiagram GEV Action
 45% Timotej 10% Rödklöver
 20% Engelskt Rajgräs 5% Vitklöver
 20% Ängssvingel
Ikoner GEV Kvalitet

GEV Kvalitet

GEV Kvalitet är speciellt framtagen för att ge både hög avkastning och goda näringsvärden. Rörsvingeln Karolina ger hög skörd och har ett breddat skördefönster tack vare att den mognar något senare än rörsvingelhybriden Hykor.

Återväxtförmågan är god vilket borgar för en stor mängd högkvalitativt foder under säsongens samtliga 3-4 skördar.

GEV Kvalitet
50% Timotej 10% Rödklöver
20% Rörsvingel 5% Vitklöver
15% Engelskt Rajgräs
Ikoner GEV Framgång

GEV Framgång

GEV Framgång är en högavkastande, torktålig och uthållig blandning. Lusern och rörsvingel Karolina i kombination ger en högavkastande och torktålig blandning, som tack vare just Karolina får ett breddat skördefönster.

Den höga baljväxtandelen med både lusern, röd- och vitklöver borgar för ett proteinrikt grovfoder. Lusern utnyttjas bäst på väldränerade jordar med högt pH.

GEV Framgång
40% Timotej 10% Rödklöver
20% Rörsvingel 5% Vitklöver
10% Engelskt Rajgräs 15% Blålusern
Ikoner GEV Kraft Säker

GEV Kraft

GEV Kraft är en högavkastande blandning som kräver rätt skördetiming. Rörsvingelhybriden Hykor i kombination med lusern ger en robust och torktålig blandning. Rörsvingelhybriden Hykor kräver en intensiv skördestrategi, men ger med rätt management en stor skörd.

Den höga baljväxtandelen med både lusern, röd- och vitklöver borgar för ett proteinrikt grovfoder. Lusernen utnyttjas bäst på väldrenerade jordar med högt pH.

GEV Kraft
 40% Timotej 10% Rödklöver
 20% Rörsvingelhybrid 5% Vitklöver
 10% Engelskt Rajgräs 15% Blålusern
Ikoner GEV Kraft Säker

GEV Säker

GEV Säker är en uthållig blandning som levererar även under kärva förhållanden. Den stora andelen av både rörsvingelhybriden Hykor och timotej skapar möjligheter för stor mängd foder av god kvalitet under flera år.

GEV Säker
 55% Timotej 15% Rödklöver
 25% Rörsvingelhybrid 5% Vitklöver

Norra Svealand & Norrland

Ikoner för GEV Uthållig

GEV Uthållig

GEV Uthållig är en intensiv och uthållig blandning. Den har en god återväxtförmåga tack vare både hög klöverandel och fördelningen mellan timotej, rörsvingeln Karolina och ängssvingel. Den höga klöverandelen borgar för högkvalitativt och smakligt grovfoder.

GEV Uthållig
 60% Timotej 15% Rödklöver
 10% Ängssvingel 5% Vitklöver
 10% Rörsvingel