Mindre intensiva blandningar EkoEkologiska vallfröblandningar

Symboler

Vid angivelse av flera sorter av samma art i en blandning fördelas procentandelen i stort sett lika mellan sorterna. Vi förbehåller oss rätten att under säsong göra mindre justeringar p.g.a. sorters begränsade tillgång och/eller ändrade villkor från Jordbruksverkets sida gällande GEV-blandningar.

GEV = Godkänd ekologisk vallblandning

Statens Jordbruksverk bestämmer villkoren för GEV-blandningar. Vi reserverar oss för att villkoren kan ändras under säsong och lokala sortavvikelser kan förekomma p g a frötillgång.

Götaland & Södra Svealand

Ikoner för GEV Stabil och GEV Klassic

GEV Stabil

GEV Stabil är en mycket populär blandning som passar väl för köttproduktion. Basen av timotej, ängssvingel och engelskt rajgräs gör GEV Stabil till en populär blandning, där kombinationen av röd- och vitklöver både borgar för en jämn baljväxtandel över åren såväl som protein-innehåll i grovfodret.

GEV Stabil
 45% Timotej, Rhonia, Lischka  15% Rödklöver, Taifun, Rozeta 
 25% Ängssvingel, Lipoche, Pranzia 5% Vitklöver, Jura
 10% Engelskt Rajgräs, Kentaur
Ikoner för GEV Stabil och GEV Klassic

GEV Klassic

GEV Klassic är en uthållig blandning väl anpassad för köttproduktion. GEV Klassic har uthålliga gräs i timotej och ängssvingel. Tillsammans med rödklövern passar blandningen väl till köttproduktion, när klöverandelen minskat vallår 2 kan den även användas för hö/hösilage.

GEV Klassic
 55% Timotej, Rhonia, Lischka  15% Rödklöver, Taifun, Rozeta 
 30% Ängssvingel, Preval, Pranzia  

Norra Svealand & Norrland

Ikoner GEV Reko

GEV Reko

GEV Reko är en härdig blandning anpassad för många soltimmar i den nordliga växtzonen. En säker och härdig blandning med timotej som dominerande gräs och väl avvägd baljväxtandel som tillsammans borgar för en god kvalitet på grovfodret. Speciellt
anpassad för den nordliga växtzonen med många ljusa timmar.

GEV Reko
 65% Timotej, Grindstad, Rhonia  15% Rödklöver, Ilte, Selma
 20% Ängssvingel, Preval, Norild