Vilt- & trädesblandningar

I det optimalt utnyttjade skogs- och jordbrukslandskapet kan man med fördel anlägga ytor för att öka skydd, foderutbud och blommande mångfald. Vårt sortiment är brett och ger möjligheter till variation och vi kan fylla önskemål för i stort sett alla som vill göra en insats för att öka mångfalden. Ibland våra färdiga viltblandningar finns ettåriga såväl som fleråriga. Det finns möjlighet att välja beroende på klimatzon, jordmån och vad det är man vill tillgodose.


Viltmästarens Klövvilt

 • 10 % Blålusern
 • 10 % Ängssvingel
 • 10 % Timotej
 • 10 % Eng. rajgräs
 • 10 % Rödklöver
 • 5 % Vitklöver
 • 10 % Rödsvingel
 • 10 % Honungsört
 • 5 % Cikoria
 • 5 % Blodklöver
 • 5 % Doftklöver
 • 10 % Bovete

Rek. utsädesmängd 15-20 kg/ha

Viltmästarens Fältfågel

 • 10 % Foderraps
 • 5 % Cikoria
 • 15 % Timotej
 • 5 % Ww. rajgräs
 • 10 % Ängssvingel
 • 10 % Honungsört
 • 5 % Vitklöver
 • 5 % Vitsenap
 • 10 % Rödklöver
 • 5 % Blodklöver
 • 5 % Doftklöver
 • 10 % Bovete
 • 5 % Käringtand

Rek. utsädesmängd 15-20 kg/ha

Viltmästarens Intensiv

 • 45 % Fodermärgkål
 • 15 % Honungsört
 • 15 % Vitsenap
 • 5 %  Rödklöver
 • 20 % Foderraps

Rek. utsädesmängd 5-6 kg/ha

SF Kantzon

•  70 % Rödsvingel
• 30 % Engelskt rajgräs

Rek. utsädesmängd 15 – 20 kg/ha

Sammanställning befintliga blandningar och vilka stöd som är OK att söka!