Search
Close this search box.

.

.

Nyetablerad vall är en god investering

”Tänk igenom ditt beslut noga och välinformerat när det gäller din vallstrategi”, säger Johanna Öwall, Växtodlingsansvarig i Svenska Foder. Ett tips som hon är snabb att bidra med: ”Snåla inte på din vall om effekten påverkar produktionen. Det förskjuter bara dina problem framåt.”

Lönsam djurproduktion bygger på att ha möjlighet att producera fram tillräckligt mycket näringsmässigt och högkvalitativt vallfoder till en låg produktionskostnad. Det är inte helt enkelt, som du som är producent mycket väl känner till. Men enkelt är som bekant få saker, när man vill uppnå verkliga resultat – men utmaningar tillför ju också något högst väsentligt: nämligen inspiration.

-Vallen är en komplex gröda som är beroende av väder, vind, nederbörd och kvalitet och avkastning kan variera år från år, säger Johanna Öwall.

Men det är också flera arter i blandningen som beroende på sina olika egenskaper kommer att påverka vallen olika. Ska du hålla nere dina grovfoderkostnader måste du kunna skörda ett näringsmässigt bra foder i så stor mängd som möjligt för dina djur.

-Vallens avkastning minskar i regel med ökad ålder, fortsätter hon. Samtidigt förändras även sammansättningen under åren – vilket givetvis också påverkar mjölkproduktionen. Därför är det sällan rätt beslut att spara in på vallarna. Man vill ha en jämn produktion, och ett högkvalitativt grovfoder ser till så att kon mjölkar optimalt.

-Räkna alltid på hela kalkylen, då du fundera på om du ska lägga om dina vallar – bara så kan du avgöra vad det innebär på sista raden, fortsätter hon. Vi ser att en nyetablerad vall är en god investering i hela din verksamhet – det är ju det vi tillsammans vill uppnå.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: