Klimatsmarta foder

Klimatsmarta foder. Vår vardag sedan länge

Klimatsmarta foder är ett omfattande begrepp. För oss omfattar det allt från exempelvis en minskad energiförbrukning i foderfabrikerna, en övergång till förnybara bränslen, närproducerade råvaror till högre fodereffektivitet. Att varje kilo foder genererar mer kött, ägg eller mjölk är kanske det som har störst effekt för klimatpåverkan, samtidigt som det är positivt för våra kunders ekonomi.

En högre fodereffektiviteten ligger således högt i prioriteringen i vårt arbete inom produktutveckling. Men arbetet för klimatsmarta foder har förts på fler håll. Redan för många år sedan plockade vi bort stora delar av sojamjölet i fodren till idisslarna till fördel för framförallt protein från raps, som produceras i närområdet.

För de enkelmagade djuren strävar vi hela tiden mot lägre proteinnivåer i utfodringen genom att till exempel utnyttja fler och fler syntetiska aminosyror vilket också minskar behovet av sojamjöl. Klimatsmarta foder är alltså något vi arbetat intensivt med så gott som dagligen under många år, runt om i företaget.

Lantbrukare i fält med läsplatta