Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Arkiv: X-zelit

X-zelit

Våra X-Zelit produkter För mer mjölk och en problemfri start! Låga kalciumnivåer i blodet tiden runt kalvning är vanligt och kan orsaka kalvningsförlamning, men är egentligen inte det största bekymret. Det är den subkliniska kalciumbristen efter kalvning som kostar mest. Varför? De låga kalciumnivåerna leder ofta till en mängd följdproblem såsom sänkt fruktsamhet, mastiter och inte minst sänkt mjölkproduktion. Det finns 3 olika sätt att fodra X-Zelit till dina kor. Som ren X-Zelit, i ett foder

Läs mer »

Easy-X skapar trygghet på Södra Kärr

Lena och Niclas Stang tog över ansvaret 2007 för Niclas familjegård – fjärde generationen – Södra Kärr norr om Brålanda i Dalsland. Då var det ett uppbundet stall för 100 kor. Idag har gården 250 mjölkkor och fyra robotar – tre gamla och en ny. Det nya lösdriftsstallet togs i bruk i oktober 2017 och uppdaterades med tre nya robotar 2019. -Övergången från det uppbundna systemet gick över förväntan bra, berättar Niclas. Efter en kort

Läs mer »

Easy-X

Utfodring Du fodrar 3 kg Easy-X per ko och dag under de sista två veckorna innan kalvning. Fortsätt utfodringen med ditt vanliga sintidsmineral fram till kalvning. Utfodring med Easy-X ska alltid upphöra vid kalvning. “Vi ser att Easy-X stabiliserar uppbyggnaden av korna och är en försäkran för en fortsatt god avkastning för oss” Niclas Stang, Södra Kärr, Om Easy-X Dokumenterad effekt X-Zelit är en väl undersökt produkt som effektivt motverkar kalciumbrist vid kalvning. Se resultat

Läs mer »

X-Zelit Complete All Dry

Utfodring X-Zelit Complete All Dry ska utfodras med en giva på 300 g per dag under hela sintiden. Tack vare detta får sinkon i sig en välbalanserad sintidsmineral i kombination med X-Zelit. Utfodringen av X-Zelit Complete All Dry ska alltid upphöra vid kalvning. Dokumenterad effekt X-Zelit är en väl undersökt produkt som effektivt motverkar kalciumbrist vid kalvning. Se resultat från tidigare försök! Tidigare försök på X-Zelit

Läs mer »

X-Zelit

Utfodring Att fodra 500 g X-Zelit om dagen de sista 2 veckorna innan kalvning, från och med andra kalvningen, är fortfarande det bästa alternativet. Ett annat sätt som passar bättre i vissa besättningar är att ge en mindre giva, 150 g per dag, under hela sintiden. Försök visar att detta också är en fungerande strategi. Resultat; 0,6 kg mer mjölk, sänkt cellhalt och lägre andel djur med celltal över 200 000 per ml jämfört med de som inte fick

Läs mer »

X-zelit ger dina kor en problemfri start

Kalciumbrist påverkar din produktion. Kalvningsförlamning drabbar runt 3 % av korna i Sverige, främst omkalvarna. SLU har beräknat den årliga kostnaden till över 30 miljoner kronor. Därtill kommer kostnaden för sänkt mjölkproduktion och följdsjukdomar. Erika Nyström, Produktchef Nötfoder menar att det är denna subkliniska kalciumbrist som kostar din produktion mest. Omkring 50 % av omkalvarna har en subklinisk kalciumbrist. Med X-zelit kan du påverka kornas laktation positivt och bibehålla en stabil kalciumnivå i blodet. X-zelit

Läs mer »

God effekt med X-zelit

Hur uppnår man bäst en bra start på laktationen? Hur ser man till att de nykalvade korna kommer igång snabbt och äter bra? Magdalena och Magnus Gustafsson som efter att ha flyttat från Bohuslän till Halland och tagit över två gårdar under loppet av några år, ställde sig denna fråga och fick ett svar då Peter Kristoffersson, Örkelljunga Lantmannaffär och Jesper Jacobsen, Vilofoss, kom på besök och berättade om X-zelit. Kalciumbrist hos kor är vanligare

Läs mer »

Mer mjölk och problemfri start på laktationen

Oskar och Johannes Stjärne, Linnekulla X-zelit Man kan säga så här! Har man varit med om kalvningsförlamningar där kon lagt sig mitt i stallet och utan möjlighet att komma in med en maskin och hjälpa henne. Då gör man vad som helst för att undvika att det upprepas, inleder Oskar och Johannes Stjärne, som en av anledningarna till varför de använder X-zelit. Redan när Torbjörn Larsson, vår säljare på Svenska Foder, berättade om X-zelit för

Läs mer »
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: