Prisreglering Korn

Maltkorn

100 % sortrenhet gäller alltid!

Leverans av icke sortren vara ger reglering, fakturering av samtliga direkta eller indirekt uppkomna kostnader därav.

Korn Malt Catriona

Korn Malt

Korn Malt – Rymdvikt

Korn Foder – Rymdvikt