Prisregleringar Havre

Havre Foder/Industri

Havre Foder/Industri

DON (Deoxynivalenol) µg/kg

Grodda kärnor havre

Vid förekomst av grodda kärnor omklassas Ind. havre till foderhavre.

För skala gällande viktavdrag vid förekomst av grodda kärnor, se Regleringsmallar Spannmål.

Kärnfärg Havre Foder/Industri

* Bedömningen är olika beroende på om det är vit eller gulhavre