Search
Close this search box.

.

.

Fenomen – en ny sort med långborstigt ax

Vi besöker Wiströms lantbruk och guidas runt av Peter Wiström kring deras ursprungsgård Hagby i mitten av Öland. Framförallt tittar vi på den nya borstvetesorten Fenomen, som såddes i fjol.

Lantbrukare i generationer

Wiströms lantbruk drivs av bröderna Peter, Johan och Andreas. Familjen Wiström har varit lantbrukare på Öland sedan flera generationer. Bolaget bedriver växtodling, mjölk-, kött-, lamm- och svinproduktion – samt naturbetesskötsel. 380 suggor, 180 amkor, 500 mjölkkor och 350 tackor finns i företaget. Totalt är de 18 personer som arbetar i företaget.

-Arealen åkermark vi äger och brukar ligger idag på cirka 800 –förutom de 280 ha arrenden som vi brukar. Dessutom har vi cirka 1 000 hektar betesmarker och slåtterängar plus 500 ha Alvarsbete att ta hand om. Det blir en del att hålla igång. Om man betänker att allt började med 25 hektar, så har det blivit en rätt stor resa.

-Odlingen består idag av vall, majs, spannmål, raps, matärter, bruna bönor och svarta bönor, konstaterar Peter.

Det är en driven släkt, som gärna ser till att få saker att hända. Brödernas far var en duktig entreprenör som såg möjligheter i allt. Den egenskapen, eller begåvningen, har de tre bröderna nu fått föra vidare. Vi har tagit oss till Hagby, som är den ursprungliga familjegården som har ägts av familjen i minst åtta generationer tillbaka. De övriga gårdarna är Ottenby Kungsgård som ägs av statens fastighetsverk och drivs av familjen Wiström. Och så Gårdstorp – där de har sina amkor. Det är en imponerande verksamhet som det går att tala mycket om. Men vårt fokus är idag höstvetesorten Fenomen.

Fenomen – svaret på torkan?

Fenomen är en ny stråstyv borstig och frisk vetesort med god vinterhärdighet, bra kärnkvaliteter och en medelsen mognad. Sorten är väl lämpad för bröd, industri och foder. Dess borstiga ax gör också sorten mindre attraktiv för vilt under sommarperioden. Fenomen avkastar runt mätaren och har en lägre bestockning och något högre tusenkornvikt.

-Det är en kärnfyllare med hög tendens att bilda stora kärnor/ax, berättar Johan Nilsson, säljare i Svenska Foder. Man sår sorten normalt till sent och kärntätheten uppnås främst genom hög kärnsättning i det enskilda axet, där avkastningen är avhängig av dess goda förmåga att fylla kärnorna.

På Öland har det blivit ett allt större problem med torkan, och det ser inte ut att förändra sig till det bättre. Därför måste man hitta sorter som inte blir lika stressade av detta problem. Som helt enkelt hanterar det bättre. Peter hoppas att Fenomen kan vara en sådan sort.

– Vår skördebegränsare är vatten, konstaterar Peter. Det måste vi ta hänsyn när vi väljer sort. Vi la märke till sorten i sortförsöken här på Öland förra året, och tyckte den såg bra ut, konstaterar han.

Här hittar du fler höstvetesorter som är perfekta till foder.

-Det verkade inte heller vara några bekymmer att tröska sorten, så vi tyckte det skulle vara kul att testa, fortsätter han. Det var kul att se sorten i fältförsöken, för man kunde dra i kanten av fältet och då rörde det sig i mitten – borsten häktar liksom i varandra.

-Det är också en sort som ska hålla en bra kvalitet trots sämre förutsättningar och som vi ser här har den klarat vintern väldigt bra. Sortutvecklingen har gjorts i Finland så den är väl utvecklad för att klara just lite tuffa vintrar.

Just de långa borsten sägs ha avskräckande effekt på vilt. Men det är inte just detta som lockat Wiströms Lantbruk att testa sorten.

-Nej, några problem med vildsvin har vi inte, som man har på fastlandet.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: