Search
Close this search box.

.

.

Hektiska spännande tider och ogräs i majs – Fokus i fält v 19

Det är mycket att göra i fälten just nu och många beslut som ska fattas om strategier för optimal skörd. Med de höga priser på grödor som vi har idag, kan det finnas mycket pengar att tjäna på en liten insats. Gör inte som du brukar, men överväg om du inte skall göra en extra insats när det gäller svamp, växtreglering, skadedjur, ogräs och mikronäring.

Aktuellt i fält

 • Svampbekämpning i höstraps kör 0,7-1,0 l/ha Propulse SE 250 – Läs mer HÄR
 • Skadedyr i raps, undersök innan du kör svamp. Vivel och mygga, vid behov kör 0,2 kg/ha Mospilan SG – Läs mer HÄR
 • Tidig svampbekämpning i höstsäd kör 0,5 l/ha Folicur Xpert ( +0,15 l Talius vid mycket mjöldagg) – Läs mer HÄR
 • Tillväxtreglering i höstsäd – Läs mer HÄR
 • Ogräs i vårsädarterna – Läs mer HÄR
 • Mikronäringsämnen är viktiga i alla grödor – Läs mer HÄR

Ogräs i majs

Rena majsfält ger större utbyte

Med stigande jordtemperaturer har majssådden nu på allvar kommit igång. Det är viktigt att  majsodlingen lyckas med ett högt utbyte och en prima kvalitet. Det kräver marker utan ogräs.

Ogräs före uppkomst: Före majsens uppkomst och vi understryker före majsen uppkomst, kan det ogräs som kommit upp som t.ex. Vitgröe bekämpas med 1,0 l Glyphomax HL 480 per ha. En Glyphomax-behandling före uppkomst ger ”lite mer luft” om vädret spelar spratt när bladsprutningen skall göras.

När jordtemperaturen först är stabilt stigande, gror majsen relativt snabbt, vilket man ska vara mycket uppmärksam på, om man väljer att starta ogrässtrategin med Glyphomax.

Ogräs efter uppkomst: Generellt skall ogräs i majs bekämpas när det är smått och det vill säga max 1-2 örtblad

 • 1:a sprutningen kommer vanligtvis komma 12-16 dagar efter sådd. Som i många andra sprutsituationer är det bättre att komma en dag för tidigt än en dag för sent
 • 2:a sprutningen utförs 10-14 dagar efter och senast när nyuppkomna ogräset har 1-2 örtblad.

Olika ogrässtrategier i majs

DC 00           1,0 l Glyphomax HL 480

 1. sprutning: 50-75 gr. MaisTer + 0,67-1,0 l MaisOil + 0,5 l Border 100 SC

Vid Skatnäva och Mjuknäva tillsätts 11,25 – 15 gr. Harmony SX.

 1. sprutning: 75 – 100 gr MaisTer + 1,0 – 1,33 l MaisOil + 0,5 l Border 100 SC

Max 150 gr. Maister/säsong.

Högsta MaisTer-dosering vid kvickrot, åkertistel och gråbo.

 • Om majsens tillväxt har avstannat på grund av kyla, kan man vanligen fortsätta den planerade ogrässtrategin. Det kan dock förekomma ljusa fläckar på bladen som är övergående.
 • Om växten (vaxskiktet?) och bladkanterna på majsen är direkt skadade, bör sprutningen vänta tills det kommer ljummare väderlek och tillväxten har kommit igång igen.

Läs mer om etablering av majs i Växtodlingsbrev nr. 7 vecka 16

Du kan alltid hitta alla Svenska Foders rekommendationer HÄR

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: