Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Ogräs i vårgrödor – Fokus i fält v. 16

Rost_höstvete_850x550px

I södra Sverige växer höstspannmålen på och vi ligger generellt i DC 30-31 på flera platser. I mottagliga höstvetesorter rapporteras det om gulrost i södra SverigeDessa fält bör snarast behandlas. Sorter som tidigare inte varit mottagliga bör även ses över och eventuellt behandlas.

Övriga åtgärder att nu göra i fält med höstspannmål är tillväxtreglering samt booztern Status för optimal tillväxt under kommande veckor.

Svenska Foder rekommenderar i DC 30-33:

0,3 l/ha Madison och vid DTR 0,4 l/ha (man får använda Balaya Pac i T2)

Eller

0,3-0,5 l/ha Folicur Xpert (Man får använda Ascra Xpro eller Balaya Pac i T2)

Vid behov för växtreglering används:

0,2-0,3 l/ha Moddevo (Modus Start)

Missa inte möjligheten att öka dina skördar – Använd Status läs mer HÄR

Ogräs i vårkorn och vårvete

I vårgrödor bör du ha mest fokus på tvåhjärtbladiga ogräs med stor konkurrenskraft som bl.a. snärjmåra, dån, baldersbrå och pilört. De är viktiga att bekämpa men normalt också lätta att bekämpa. Du bör normalt vänta med ogräsbekämpning tills att groning av dån och åkerbinda är avslutad och de största ogräset har fyra hjärtblad.

Där det förekommer rotogräs som tistel, åkerfräken och gråbo bör du vänta med ogräsbekämpningen tills även rotogräset har grott. För att säkra dig att tistlarna bekämpas bäst så skall de vara långt komna och de största skall vara 10 cm höga vid spruttillfället.

Om du har mer flyghavre än du kan kontrollera det genom att plocka, skall du göra en kemisk bekämpning i vårkorn och vårvete. Havre tål inte flyghavremedel.

Svenska Foder rekommenderar följande strategier i de enskilda vårsädarterna:

vårkorn och vårvete: örtogräs, bred effekt

DC 20-32 0,45 l Sekator Plus OD + 0,1 l Herbinass inklusive blåklint, veronika, viss tistel

Sekator Plus OD innehåller:

Midosulfuron 25 g/l
Iodosulfuron; 6,25 g/l
2,4 – D; 433 g/l

Med 3 olika aktiva ämnen är produkten ganska kraftfull på många ogräs – och 2,4 – D är en god resistensbrytare.

Eller inklusive havre:            

DC 14-23 7 gr. Nuance WG + 0,2 l Starane 333 HL + 0,1 l Herbinass (GoldPack) inklusive dån. Notera olika doser på Starane 333 HL max 0,1 l/ha DC 13-19 och 0,25 l/ha DC 20-29.

 Tistel samt örtogräs

DC 21-31              2,5 l Ariane S

Gräsogräs

DC 22-39               0,8-1,2 l/ha Axial 50 EC (Renkavle och flyghavre mfl) (inte i havre)

Åkertistel, åkerfräken och gråbo m.m. bekämpas med 1,0 l MCPA eller 2,0-2,5 l Ariane S efter DC 23.

Vid förebyggande av manganbrist används:

1-2 l Profi Mangannitrat 235 ha/Norotec Mangan

1-2 l Norotec Spannmål

Vid fosforbrist och kalla fuktiga förhållanden där rotutvecklingen är begränsad.

3-4 l Manfoss (130 g/l fosfor, 36 g/l mangan)

Åkerböner och Ärter:

Corum är standard lösningen. Corum innehåller 2 aktiva substanser och har både jordeffekt och bladeffekt. Corum används efter uppkomst från DC12 och har en god effekt på de mest allmänna ogräsarterna. Behandling ärter DC 12-19 och i åkerböna DC 12-15.

Svenska Foder rekommenderar:

Enkelbehandling:               1,0-1,25 l/ha Corum + 1,0-1,25 l/ha Dash

Eller

Delad behandling: 2 x 0,5-0,625 l/ha Corum + 0,5-0,625 l/ha Dash med 2-3 veckors mellanrum.

Delad behandling kan vara en fördel om dån, åkerbinda jordrök, näva och snärjmåra är problemogräs. 0,9 l/ha Fenix kan fortsatt användas före uppkomst vid ett högt ogrästryck.

Om din åkerböna är stressad pga av väta eller torka (tunt vaxskikt), minska dosen Dash till 0,5 l/ha! Corum+Dash körs ensamt utan att blandas med något. Gäller även för mikronäring! Var noggranna med att inte behandla för sent!

Sockerbetor

Före uppkomst:

Centium har genom många år visat sig vara ett bra preparat för ogräsbekämpning i sockerbetor och har bra effekt på bl.a. snärjmåra, våtarv, vildpersilja, lomme och nattskatta.

Svenska Foder rekommenderar:

T0                  0,08-0,15 l/ha Centium (lägre dos lätt jord)

Undvik att spruta precis innan kraftiga regn. Kallt väder vid groningen ger bleka blad efter en Centiumbehandling. Undvik överlappning på vändtegen vid sprutning eftersom dubbeldos kan sätta betornas tillväxt på paus.

Efter uppkomst:

T1                                        1,0 l Goltix + 1,5-2,0 l Betanal + 0,14 l Tramat + 0,5 l Mero Olja

                                            (+0,2 l/ha Tanaris vid stora problem med näva)

T2 (2 örtblad)                       1,0 l Goltix + 1,5-2,0 l Betanal + 0,14 l Tramat + 0,5 l Mero Olja                                                     (+ 0,05 l/ha Centium för åkerbinda och trampört.

Är dån, näva, baldersbrå och/eller raps problemogräs tillsätt 10 g Safari

T3                                        1,0 l Goltix + 1,5-2,0 l Betanal +0,14 l Tramat + 0,5 l Mero Olja                                                      (+ 0,05 -0,075 l/ha Centium för åkerbinda och trampört.

Är dån, näva, baldersbrå och/eller raps problemogräs tillsätt 15 g Safari

T4                                        Vid behov 30 g Safari Snärjmåran en krans

Du kan alltid hitta alla Svenska Foders rekommendationer HÄR

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Röst från fältet
Tips & Råd
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: