Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Sprid riskerna med majs!

För att sprida sina risker är majs ett bra komplement i grovfodret. Vid torra år då vallen presterar sämre, trivs majsen – och tvärtom. Stärkelsehalt och energi i majs är hög vilket kompletterar ett proteinrikt grovfoder med hög smältbarhet. Vi har många olika sorter vi gärna trummar för. Men här koncentrerar vi oss på tre stycken:

Duke – FAO 160

Tidig majssort som visar på mycket hög stärkelseskörd i det tidigare majssegmentet. Utvecklingen är snabb på våren och sorten har en medellång stjälk med god stjälkstyrka. Sorten har en hög stay-green-effekt för sin tidighet.
 
 • Hög stärkelseskörd
 • Snabb vårutveckling
 • Medel stjälklängd med god stjälkstyrka

SY Larson – FAO 170

Medeltidig majssort som kombinerar hög stärkelseskörd med god fiberkvalitet. En hög energihalt och en fördelaktig fiberkvalitet ger möjlighet för ett kvalitetsfoder. Sorten är kort med god stjälkstyrka och har väl täckta kolvar. 
 • Kombinerar hög stärkelseskörd med god fiberkvalitet
 • Högt energiutbyte
 • Kort och stjälkstyv

P7179 – FAO 180

Medeltidig majssort med hög stärkelseskörd och goda stjälkegenskaper. Sorten har en snabb utveckling på våren och går tidigt in i blomning vilket gör den lämplig odling på svalare lokaler där tidig skörd efterfrågas. 
 • Hög stärkelseskörd
 • Snabb vårutveckling och tidig blomning
 • Medle stjälklängd med god stjälkstyrka

Function – FAO 190

Medelsen sort som passar utmärkt i foderstater med hög andel majs. Lågt iNDF och låg total fiberandel, hög stärkelseskörd och högt energiutbyte gör Function till en självklar kandidat för högmjölkande kor. Robust, medellång sort med vältäckta kolvar som passar de flesta lokaler med en hög grad av stay green. What´s not to like, med denna storsäljare?
 • Utmärkt fiberkvalitet med hög smältbarhet
 • Hög stärkelseskörd
 • Robust sort med hög köldtolerans

Tips för din majsodling

 • Vårplöj gärna. Plantorna vill ha lätt, luckrad och varm jord (minst 8-10o Celsius) för att gro.
 • Håll ett radavstånd på 50-75 cm och 15 cm mellan plantorna.
 • Använd ett sådjup på 5 cm och en tusenkornvikt över 280 för en lyckad etablering. Optimalt är 70-90 000 frö/ha och en beståndstäthet på 7-9 pl/m2.
 • Skörda vid en ts-halt på ca 30%.
 • En hög utsädesmängd ger förutsättningar för hög skörd, men en allt för hög utsädesmängd i förhållande till odlingslokalen kan ge dåligt utvecklade plantor och en låg kolvandel.
 • Välj bort en tidig sort med hög odlingssäkerhet om du är nybörjare.
 • Majs är lättensilerad men tar lätt värme vid uttag.
 • Säljs i förpackningar om 50 000 frön.
 • Placera 75-100 kg startgödning MAP 12-23 vid sådd då stallgödsel används. Minimum 10 kg P bör placeras. 
 

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: