Rågvete

Uppdaterad 22-04-27

Probus
Rågvete


Rågvete med en hög avkastningsstabilitet. En frisk sort som presterar övertygande både i svampbekämpande och obehandlade led. Har en hög motståndskraft mot gulrost, medeltidig mognad och ett något kortare strå med en hög stråstyrka.

  • Frisk rågvetesort
  • Hög avkastning
  • Hög stråstyrka

Scandinavian Seed och Eko

Avkastning årsvis, 2017-2021

Område   
Sort / kg / haA-BD-ESverige
Syntetisk mätare922910 90810 096
Probus10198100
LmS Kasyno99102100

Källa: Officiella försök 2017-2021, behandlat, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Kasyno och Probus). Område A-F = Sverige. .* = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Orange. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Sjukdom obehandlat.

Odlingsegenskaper år 2017-2021

Sverige 2017-2021Synt. mätareProbusLmS Kasyno
Protein, % av ts11,5+/-0+/-0
Rymdvikt, g/l763+6-12
Vinterhärdighet, %95+/-0+/-0
Strålängd, %89+/-0+/-0
Stråstyrka, %85+2-3
Mognad, dagar309+/-0-1
Gulrost, %2-2+1

Källa: Officiella försök 2017-2021, behandlat, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Kasyno och Probus). Område A-F = Sverige. .* = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Orange. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Sjukdom obehandlat.