Rågvete

Probus

SSD_Eko_logos

Rågvete

Rågvete med en hög avkastningsstabilitet. En frisk sort som presterar övertygande både i svampbekämpande och obehandlade led. Har en hög motståndskraft mot gulrost, medeltidig mognad och ett något kortare strå med en hög stråstyrka.

Bilboquet

Scandinavia Seed logo

Rågvete

Rågvete Bilboquet högavkastande rågvete med rågkaraktär. God stråstyrka och ett längre strå är även karaktäristiska drag för sorten samt en låg sjukdomsmottaglighet.

Gäller år 2017-2021

Sort kg/haOmråde A-BOmråde D-ESverige
Syntetisk mätare8 37710 4099 285
Probus110103106
Bilbouquet110103106
LmS Kasnyo100102100

Officiella försök 2018-2022, behandlat, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Kasyno och Probus). Område A-F = Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Sjukdom obehandlat.

Gäller Sverige år 2018-2022

Synt. mätare Probus Bilboquet LmS Kasyno
Protein, % av ts 11,6 11,6 11,2 11,6
Rymdvikt, g/l 757 +6 +1 -6
Vinterhärdighet, % 95 0 -5 1
Strålängd, % 90 0 +22 0
Stråstyrka, % 84 0 +9 -1
Mognad, dagar 306 0 -1 0

Officiella försök 2018-2022, behandlat, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Kasyno och Probus). Område A-F = Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Sjukdom obehandlat.