Foderkorn

Annika

Foderkorn

Annika är ett foderkorn med hög avkastning, medellångt strå och tidigare mognad. Kärnegenskaper som passar för foder med hög stärkelsehalt och god rymdvikt. Sorten har Mlo och nematodresistens mot ras 1 och 2.

Scandinavia Seed logo

Shetty - NYHET

Scandinavia Seed logo
SSD_Eko_logos

Foderkorn

Vårkornet Shetty är idag ett foderkorn som har potential att bli ett framtida maltkorn. Med hög avkastning, goda kärnkvaliteter och bra motståndskraft mot sjukdomar. Mlo Nematod 1+2

Severi

Foderkorn tidigt

Långt och stråstyvt foderkorn, bra avkastning, bra motståndskraft mot mjöldagg och sköldfläcksjuka. Mycket god kärnkvalitet. Något senare mognad men med högre avkastning.

SSD_Eko_logos

Mainio - NYHET!

Scandinavia Seed logo

Foderkorn tidigt

Ett mycket tidigt 6-rads foderkorn anpassat för odling i området G och Norrland. Sorten har något kortare strå, hög avkastning och låg tendens till strå- och axbrytning vilket gör den till ett extra intressant. Lägg därtill egenskaperna hög proteinhalt, bra rymdvikt och resistens mot mjöldagg.

Annika och Shetty

Gäller år 2018-2022

Sverige 2018-2022 Synt. mätare Annika Shetty
Protein, % av ts 11,4 -0,4 -0,4
Rymdvikt, g/l 694 +/-0 +4
Stärkelse, i ts 61,8 +0,4 +0,3
Strålängd, cm 64 -1 -2
Stråstyrka, % 91 -1 -2
Mognad, dagar 112 -2 -1
Stråbrytning, % 14 +8 +3
Axbrytning, % 8 +/-0 -3

Officiella försök år 2018-2022, behandlat. Rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS RGT Planet, LmS Dragoon, Laureate och Prospect) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd. Stråbrytning: 100-0%, 0% = bäst. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd.

Gäller år 2018-2022

Sort kg/haOmråde
A-B
Område
D-F
Sverige 
Syntetisk mätare76957337672 
Annika103*103*103* 
Shetty107*106*107* 

Officiella försök år 2018-2022, behandlat. Rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS RGT Planet, LmS Dragoon, Laureate och Prospect) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd. Stråbrytning: 100-0%, 0% = bäst. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd.

Severi och Mainio

Gäller år 2018-2022

 Syntetisk MätareSeveri (6r)LmS Judit (6r)LmS Anneli (2r)
Avkastning Sverige514610392104
Protein, % av ts13,3-1+0,2+0,9
Rymdvikt, g/l620-2-13+16
Stärkelse, % av ts58,6+0,9-0,1-0,9
Strålängd, cm68 -1+3
Stråstyrka, %82+/-0-3+3
Stråbrytning, %18+/-0+13-13
Mognad, dagar96+/-0-2+1
Axbrytning, %12+1+2-4

Officiella försök år 2018-2022 tidigt vårkorn, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Anneli och Severi) = 100, område Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd. Stråbrytning: 100-0%, 0%= bäst. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd.

Norrland Avkastning länsvis och mognad 2018-2022

Y-län Z-län AC-län BD-län
kg/ha dagar kg/ha dagar kg/ha dagar kg/ha dagar
LmS Judit (6r) 5209 88 5729 98 5496 94 4209 90
Mainio (6r) 103 88 101 99 107 94 106 87
Severi (6r) 110 93 104 104 111 101 104 98
LmS Anneli (2r) 110 97 108 109 106 102 107 102

Officiella försök 2018-2022 Norrland, obehandlat. Rel.tal jämfört med mätare LmS Judit. Ts-mognad i dagar från sådd till mognad 2016-2020. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Norrland Odlingsegenskaper 2018-2022

Sort rad LmS Judit (6r) Mainio (6r) Severi (6r) LmS Anneli (2r)
Protein, % av ts 12,4 -0,5 -1,1 +0,4
Stärkelse av ts 59,4 -0,2 +0,9 +0,3
Strålängd, cm 70 -2 +1 +4
Stråstyrka, % 81 +9 +13 +1
Stråbrytning, % 90 -17 -15 -20
Axbrytning % 35 +15 -20 -15

Officiella försök 2018-2022 Norrland i medelvärde. Rel tal. jämfört med mätaren LmS Judit. Mognad, dagar år 2016-2020*.