Foderkorn

Aukusti – 6-radskorn Konventionell

Nytt vårkorn för Norrland men även som mycket tidigt korn i Mellansverige. En tidig 6-radssort med mycket hög avkastningspotential bland de tidigaste sorterna och goda stråegenskaper. Aukusti har ganska god tolerans mot låga pH-värden.
Läs mer>>

Severi – Foderkorn Konventionell

Ett medelsent stråstyvt 6-rads korn, med mycket bra avkastning som trivs på de flesta jordar även med låga pH-värden. Är komplett mjöldaggsresistent samt har bra resistens mot sköldfläcksjuka. En storkärnig sort med hög hektolitervikt. Passar bra i Norrland!
Läs mer>>

Thermus – foderkorn Konventionell

Nytt foderkorn förädlad av Sejet i Danmark. I svensk officiell provning sedan 2013. Thermus presterar en avkastning i det absoluta toppskicket. Den stabila avkastningen gör Thermus till en sort för hela landet. Thermus har en tidig mognad som kan likställas med Salome vilket ger värdefull tid för att etablera en efterföljande gröda med gott resultat. Stråegenskaperna är goda med ett medellångt strå och en stråstyrka något under medel. Thermus har en fin kärnkvalitet med en hög litervikt, medel proteinhalt och något lägre tusenkornvikt. Att Thermus innehar en god sjukdomsprofil ser man genom att sorten presterar en hög avkastning både i obehandlade- och behandlade led i kombination med en fullgod nematodresistens.
Läs mer>>