Foderkorn

Aukusti
Foderkorn


Rikligt avkastande 6-radskorn med en mycket tidigt mognad. Förädlad och framtagen för odling i norra Sverige men har genom sina goda kvaliteter även en plats som ett tidigt vårkorn i mellan- och södra Sverige.

Aukusti odlas med fördel på tuffare lokaler eller om man värdesätter en tidig tröskning för att i god tid etablera höstraps, stubbearbeta eller dylikt. Strået är långt vilket bidrar till en riklig halmmängd. Aukusti är sorten för dig som inte vill chansa och som värdesätter en tidig mognad.

Scandinavian Seed Logo och Eko-logga

Ellinor
Foderkorn


Ellinor är en frisk sort och har en mycket hög avkastning. Strået är långt med bra stråstyrka och liten tendens till stråbrytning. Sorten är medeltidig.

Scandinavian Seed Logo och Eko-logga

Flair
Foderkorn


Med övertygande prestationer på landets olika lokaler och väderbetingelser introduceras nu vårkornet Flair. Med en medeltidig mognad och resistens mot Mlo och nematoder av ras 1-2.

Goda stråegenskaper och ett något kortare strå med låg tendens till strå- och axbrytning. Flair håller hög klass på sina kärnegenskaper genom en god rymdvikt.

Scandinavian Seed Logo och Eko-logga

Severi
Foderkorn


Ett medelsent stråstyvt 6-rads korn, med mycket bra avkastning som trivs på de flesta jordar, även de med låga pH-värden. Är komplett mjöldaggsresistent samt har bra resistens mot sköldfläcksjuka. En storkärnig sort med hög hektolitervikt. Passar bra i Norrland!

Scandinavian Seed Logo och Eko-logga