Vårvete & rågvete

Quarna
Specialkvalitet


Vårvete med unik kärnkvalitet och extremt hög proteinhalt. Mycket god stråstyrka, tidig mognad och stabilt falltal. En kvalitetshöjare i olika mjölblandningar.

  • Kvarnvete
  • Utmärkt kärnkvalitet
  • Extremt hög proteinhalt

Scandinavian Seed

Sibelius
Kvarnvete


Högavkastande vårvete med en bra motståndskraft mot de vanligaste sjukdomarna. Bra bakningsegenskaper som gör den intressant för kvarnen. Kärnkvalitet på topp, hög rymd-vikt, falltal och proteinhalt. Stabilt strå med god stråstyrka och kortare strålängd. Mognar medeltidigt.

  • Bra bakningskvalitet
  • Utmärkta kärnegenskaper
  • Frisk

Scandinavian Seed och Eko

WPB Skye
Kvarnvete


Hög stabil avkastning både obehandlade och behandlade led. Högt falltal, god motståndskraft mot gulrost och mjöl-dagg. Något senare mognad, goda kärnegenskaper och hög tusenkornvikt.

  • Hög avkastningspotential
  • Högt falltal
  • God sjukdomsprofil

Scandinavian Seed

Milewo
Vårrågvete


Milewo har god skörd och hög ogräskonkurrens. Jämn kärnkvalitet och bra tolerans mot lågt pH-värde.

Vårrågvete har snabb utveckling på våren och ett strå som är 10-15 cm längre än vårvete. Dock är vegetationstiden ca en vecka längre men grödan tål också något lägre pH-värden.

Flera års erfarenhet från Polen, Tyskland, Tjeckien och Storbritannien visar att en högavkastande sort som Milewo avkastar 10-20% mer än vårkorn och vårvete.

 

Odlingsegenskaper

Sverige

2016-2020

Syntetisk
mätare
SibeliusWPB SkyeQuarnaLmS Diskett
Protein, % av ts14,4-0,4-1,3+1,8-0,5
Rymdvikt, g/l801+28-18+9+10
Tusenkornvikt, g42,6+3,9+3,2-0,2-3
Stärkelse, av ts66,4+0,7+1,7-1,9+0,3
Falltal, sek359,2+20,1-11-0,1+11,2
Strålängd, cm77-2-1-2+3
Stråstyrka, %89+1-3+2+3
Mognad, dagar117+/-0+2-2+/-0
Gulrost, %5-3+3-3+/-0
Svartpricksjuka, %8-2-1+/-0+1
Bladfläckssjuka, %7-3-2+1-1
Mjöldagg, %7+3-6+5+/-0

Källa: Officiella försök 2016-2020, behandlat, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Diskett, Quarna och WPB Skye) = 100. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Sjukdomar obehandlat.

Avkastning årsvis

OmrådeA-B D-F Sverige
Sort / kg / ha201620172018201920202016-2020201620172018201920202016-20202016-2020
Synt. mätare6805790540497967871870517325755959217459903175807580
Sibelius104109*102109*106*111*110*107*107*109*98*
WPB Skye112*103117*107108*109*111*112*115*113*110*112*111*
Quarna8894*87*9492*91*85*89*81*87*90*87*88*
LmS Diskett1001039699100100105*99104*99100101101

Källa: Officiella försök, årsvis jämförelse, behandlat 2016-2020. Rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Diskett, Quarna och WPB Skye) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Avkastning årsvis, ekologisk

Sort / kg / ha201620172018201920202016-2020
LmS Diskett44115670315242614205
Sibelius110105102
WPB Skye97102115*112*105
WPB Skye83*85*83*86*83*

Källa: EKO-officiella försök 2016-2020 medel, rel.tal jämfört med LmS Diskett = 100. Område Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.