Havre - Svamp

 

Sjukdom Dos l/kg per hektar  Behandlingstidpunkt  Anmärkning

Kronrost, svartrost

 

 

  • 0,3-0,5 Tilt Top

+

0,15-0,3 Comet

Stadium 37-49

 

 

Högre dos vid kraftigare angrepp.Sänkt Cometdos vid sen behandling.

Bladfläcksvampar

 

 

 

  • 0,3-0,5 Tilt Top

+

0,2-0,3 Comet

Stadium 37-49

 

 

 

 

 

 

 

Mjöldagg

 

 

 

  • 0,4-0,6 Tern

 

  • 0,4-0,6 Forbel

 

  • 0,25-0,5 Flexity

Stadium 37-59

 

 

 

 

 

Stadium 30-61

Kurativ effekt.

 

 

Kurativ effekt . Även effekt mot rost.

 

 

Vid etablerat angrepp tillsätt Tern eller Forbel. Max 1 behandling per säsong.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter