Fjäderpennan 3/2021

Lotta Waldenstedt tar fatt i fjäderfäfoder

Även om mitt arbete som Produktchef Fjäderfä i Svenska Foder blir en helt ny roll i yrkeslivet, är det samtidigt en sorts återkomst. Både när det gäller arbetet med foder och geografiskt till landskapet där jag är uppväxt. 

Jag började utbildningen till husdjursagronom med siktet inställt på att jobba med kor eftersom jag jobbat som djurskötare på mjölkgårdar tidigare. Innan agronomstudierna hade jag också jobbat på en stor fårgård i Australien, och när dom under min studietid på Ultuna hörde av sig och berättade att de skulle starta upp en emu-farm i den australiska ”bushen” och gärna ville ha mig att ansvara för kläckeri och uppfödning så tog jag ett sabbatsår och antog utmaningen. När jag kom tillbaka var det fortsatta valet att inrikta mig på fåglar självklart! Sen dess har jag jobbat med fjäderfä på olika sätt, och aldrig ångrat den inriktningen. 

Min doktorsavhandling på SLU handlade om samband mellan foder och tarmparasiten koccidios, och jag arbetade sedan i 10 år som forskare och lärare inom fjäderfäfoder och skötsel.  De senaste 15 åren har jag arbetat som rikslikare och matfågelexpert på branschorganisationen Svensk Fågel, vilket bland annat inneburit arbete med kvalitetsprogram ute hos matfågeluppfödare runt om i landet, myndighetskontakter, intern utbildning, och information ut till allmänheten, både i Sverige och internationellt. 

Svenska fjäderfän har en hög produktion med bästa hälsa. Till det krävs foder av högsta kvalitet. Jag ser fram emot att jobba med hela teamet från in-köpare, säljare och foderutvecklare till optimering, fabrik och logistik för att ta fram det bästa fodret med topppresterande fjäderfän och nöjda kunder som resultat!

För tredje gången - Farväl

När min tredje anställningsperiod i Svenska Foder kommer mot sitt slut under januari månad vill jag rikta ett varmt TACK till alla kunder och samarbetspartner som det varit så himla trevligt att ha jobbat med. Med åren har jag njutit mer och mer över den önskan och förmåga som alla inom fjäder-branschen visat i att utveckla system och hitta praktiska vägar till en bättre och säkrare utfodring av all olika fjäderfä. 

Med Lotta som ansvarig på fjäderfä i Svenska Foder vet jag att systemen rullar och utvecklingen fortsätter att gå framåt.

Ta väl hand om er och flaxa lagom lugnt! 

//Lasse

Personalbild Lars Pettersson, Vikarierande Produktchef Fjäderfä

Nya foderprogram för ekologisk produktion vid årsskiftet

Från årsskiftet gäller nya EU-regler för ekologisk produktion, vilket kommer att påverka de ekologiska fodren, framför allt till värphöns och avelsfåglar.

Den största förändringen i foderprogrammen är de nya gränserna för fodrets innehåll av ekologiska foderråvaror. Du får som tidigare ge unga fjäderfän foder med upp till 5 procent konventionellt proteinfoder av jordbruksursprung. Vad som är unga fjäderfän är inte reglerat, men Jordbruksverket bedömer att det är rimligt att anse att fjäderfän är unga tills de är cirka 27-30 veckor gamla beroende på hybrid.

För foder till äldre fjäderfä (dvs efter cirka 27-30 veckors ålder) skall fodrets innehåll av proteinråvaror vara 100% ekologiska. 

Detta betyder att det från årsskiftet kommer att komma nya värphönsfoder med 100% ekologiska proteinråvaror som ersätter de nuvarande värpfodren. De nya reglerna, tillsammans med en osäker råvarumarknad, kommer att innebära betydande foderprisökningar.

Kontakta din säljare för mer info om foderprogrammen för ekoproduktion!

Marknadskommentar råvaror

Av: Jesper Jonasson, Inköpare råvaror

Vi är inne i en marknad med tvära kast som gör den mycket svår att navigera. De som hoppas att 2022 kommer att ge ett lugn efter ett turbulent 2021 kommer sannolikt att bli besvikna. Även om marknaderna förväntas stabiliseras något under 2022, kommer många drivkrafter bakom den senaste turbulenta marknad att finnas kvar. 

De stora drivarna bakom de ökande råvarupriserna är bland annat en dysfunktionell global logistikmarknad som inte hunnit återhämtat sig från covid 19’s framtåg, detta driver upp fraktpriserna och ger ökad osäkerhet i en värld som anpassats till ”just in time” leveranser. Vi tampas även med en energikris i stora delar av världen, i Europa har naturgaspriserna nästan fyrdubblats sedan februari, en olja som mer än dubblats sen vi klev in i 2021 och elpriser som skenar i hela Europa. I Kina, som är en stor producent av bland annat aminosyror och vitaminer, går många fabriker på halvfart för att det inte finns tillräckligt med energi att försörja en 100% produktion. 

Som svenskar har vi även sett en valutamotvind mot de stora handelsvalutorna, där kronan försvagats mot både euron och dollarn. Under november månad fick vi se en 7% dyrare dollar, en valuta som den mesta sojan handlas i. 

Det går att fortsätta rada upp och diskutera parametrar som påverkar priserna på råvaror men om man ska ta med sig något är det att innan fraktmarknaden hunnit återhämta sig och hittat tillbaka till något normalläge kan vi förvänta oss en oviss marknad. 

Vill du veta mer? Kontakta din säljare!

Kunde inte hitta någon personal.

Kategorier i: , ,