Rengöring & desinfektionFjäderfä

Rengöring och desinfektion är grunden för att lyckas med sin produktion. Vi har ett komplett sortiment av de produkter du behöver.

Rengöring

Allround Såpa Löser effektivt upp hinnor av fett och protein

 • Miljö- och användarvänlig sammansättning
 • Kraftig och långverkande skumeffekt

Desinfektion

Stalosan F Torrdesinfektion

 • Antimikrobiell effekt och avdödar bakterier, virus, svampar och parasiter
 • Sänker andelen ammoniak
 • Har lågt pH vilket minskar risken för diarré och luftvägsinfektioner
 • Kan avändas till alla djurslag, även när djuren finns i stallet

Stalosan Basic Torrdesinfektion

 • Uttorkande produkt som bryter ned ammoniak och ger en bättre stallmiljö
 • Bryter ned biofilm vilket gör det svårare för bakterier att få fäste
 • Kan användas när det finns djur i stallet

Virkon S Effektivt desinfektionsmedel

 • Effektiv produkt mot virus, myko-plasma, svampar, bakterier och sporer
 • För desinfektion av stallar och föremål i anslutning härtill
 • Kan användas när djur finns i stallet

Virocid Kraftfullt och snabbverkande desinfektionsmedel

 • Tar död på alla mikroorganismer som virus, bakterier, svampar och sporer
 • Internationellt testat och erkänt

Rengöring & desinfektion för vattenledningar

CID 2000 Avlägsnar biofilm och mineraliska beläggningar

 • Är skonsam mot material av plast och rostfritt stål
 • Ger den största reduktionen av mikrobiell tillväxt
 • Är en väl beprövad produkt med mycket brett avdödningsspektrum