Rengöring & desinfektionFjäderfä

Rengöring och desinfektion är grunden för att lyckas med sin produktion. Vi har ett komplett sortiment av de produkter du behöver.

Rengöring

 • Alkalisk (pH 12,5) –upplöser fett-/proteiner
 • Upplöser alla organiska beläggningar
 • Används med kallt eller varmt vatten (max. 40 grader C)
 • Innehåller korrosionsskydd
 • Dosering 1 -1,5 % (ca. 1-1,5 ltr./100 m2 + lodräta ytor)
 • Verkningstid 30 –60 minuter! (torkar inte in lika snabbt som allroundsåpan)
 • Kostnadseffektivt tack vare låg dosering
 • Torrdesinfektion
 • Antimikrobiell effekt och avdödar bakterier, virus, svampar och parasiter
 • Sänker andelen ammoniak
 • Har lågt pH vilket minskar risken för diarré och luftvägsinfektioner
 • Kan avändas till alla djurslag, även när djuren finns i stallet
 • Effektiv produkt mot virus, myko-plasma, svampar, bakterier och sporer
 • För desinfektion av stallar och föremål i anslutning härtill
 • Kan användas när djur finns i stallet
 • Tar död på alla mikroorganismer som virus, bakterier, svampar och sporer
 • Internationellt testat och erkänt

Fumagi OPP NYHET!

 • Rökdesinfektionsmedel effektivt mot bakterier, jäst och mögel
 • Används efter rengöring och våtdesinfektion som ett kompletterande skydd
 • Lämplig för stallar, biutrymmen och silos som en andra desinfektion 24-48 timmar innan fåglarna sätts in när utrustning och ströbädden är på plats

Rengöring & desinfektion för vattenledningar

 • Avlägsnar biofilm och mineraliska beläggningar
 • Är skonsam mot material av plast och rostfritt stål
 • Ger den största reduktionen av mikrobiell tillväxt
 • Är en väl beprövad produkt med mycket brett avdödningsspektrum
 • Tar effektivt bort fett- och proteinbeläggningar

 • Innehåller korrosionsskydd

 • Lämplig att använda om vattensystemet har mycket biofilm