Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Höstsådda Prospect står fortfarande fin!

Försommartorka är ett problem för många odlare. Landén Agro och Svenska Foder testar därför att så ett vårkorn på hösten. Vi berättade om det här försöket – som görs på 7 hektar på Charlottenlunds gård utanför Ystad. Det har varit en lång och kall, blåsig och torr vår. Men trots detta ser odlingen bra ut.

Österrike är ett av länderna som har försökt hitta kreativa sätt att se till så att maltkornet kan hinna bestocka sig bättre på våren och få ett bättre utvecklat rotsystem – det som är en kritisk punkt för vårkornet: sådd i april, etableringstid fram till maj och då slår torkan till.

Fördelarna med höstsått vårkorn i de försök som gjorts i Österrike var att man såg en högre skörd, högre proteinhalt, högre andel fullkorn och högre hektorlitervikt. Dessutom fick man skörda samtidigt som höstkornet då sådd gjordes efter majs och sockerbetor.

Mats Kilany och Max Landén diskuterar vårkorn på hösten.

Försöket på Charlottenlund är 7 hektar och såddes den 28 oktober efter sockerbetorna, på ett fält som i norr har skogslera och i söder sandjord. Sockerbetor och majs är grödor som håller mer vatten, och det kan betyda att när man sår efter dessa grödor, får man en ganska torr jord att stå i – något som skulle kunna vara bra. Sortvalet föll på Prospect: en högavkastande maltkornsort med medel-långt strå som visar på mycket god stråegenskaper.

→ Läs mer om Prospect – en frisk sort som skapar god ekonomi.

Vid förra besöket i februari såg det bra ut, jämn uppkomst trots köldknäpp i december med 10-15 minus grader. När vi besöker Charlottenlund i början av maj, ser större delen av fältet mycket bra ut med tanke på förutsättningarna.

-Fältet har en något ojämn uppkomst, på sina håll, vilket mer speglar vad detta fält har för förutsättningar generellt, det är ett av våra sämre fält, beskriver Max Landén. Men det beror också på att vi har haft det kallt och torrt under våren. Men vi tror fortfarande på att det här kan fungera väl.

Mats Kilany, Växtodlingssäljare och den som håller i projektet 6Tolv i Svenska Foder:

-Prospect har klarat sig något sämre på sandjorden, men rötterna har utvecklats hela perioder och ligger på 10-15 cm på djupet. Det tror vi kan göra att den klarar försommartorkan bättre än den vårsådda grödan. Men det återstår att se. Vi följer med spänning utvecklingen.

Hur började projektet? Läs om detta här!

Projektet 6Tolv

6Tolv började 2014 som ett projekt i Svenska Foder där målet var att driva upp skördarna genom att tänka kreativt kring vete- och rapsodlingen. Målet var 6 ton raps, 12 ton vete. Det blev ett projekt som lät talas om sig. Engagemanget var stort. Det var ett omfattande arbete som gjordes bland lantbrukare över hela landet, samt de säljare och säljchefer i Svenska Foder som var engagerade.

Nu kör vi igång projektet i lite mindre skala igen – på två gårdar i Skåne: Charlottenlunds gård utanför Ystad och Västergård utanför Tågarp och en gård i Örebro. Du kan följa arbetet i en facebookgrupp, vad vi ser för resultat. osv. Och vi blir otroligt glada för glada tillrop, tips, och diskussioner kring de här frågorna som vi alla brinner för. Vi vill ha en livaktig diskussion. Det är bara så vi utvecklas och kommer vidare.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: