KalvarTidig tillväxt är den billigaste tillväxten

2 viktiga månader

Under kalvens första två månader i livet finns fantastiska möjligheter att med små medel påverka den kommande produktionen, oavsett om det gäller mjölk- eller köttproduktion. Det har gjorts mängder av försök och alla visar liknande resultat. Tillväxten under kalvens allra första veckor har en förbluffande stor inverkan på hennes mjölkavkastning senare i livet. 

I ett försök från Cornell från 2011 med ca 1 900 kvigor fann man att 22 % av skillnaden i avkastning under första laktationen berodde på tillväxttakten under mjölkperioden. När den dagliga tillväxten ökar med exempelvis 100 g per dag ökar den kommande mjölkproduktionen med 500 kg. Visst det dröjer två år. Men det är en klok investering, väl värd att vänta på.

Kalvnäring​

Tidig tillväxt är billig tillväxt. Och en bra investering. Kalvnäring erbjuder en flexibel och hygienisk lösning. Välj mellan Beredd, Delikat och Redo.

Startfoder​

Ju tidigare man erbjuder kraftfoder, ju tidigare blir kraftfoderkonsumtionen stor nog att räkna med. Energin från ett kraftfoder är dessutom alltid billigare än energin från mjölk eller kalvnäring.