Foder till kalvKalvens tidiga tillväxt är en billig tillväxt

Kalven – 2 viktiga månader

Under kalvens första två månader i livet finns fantastiska möjligheter att med små medel påverka den kommande produktionen, oavsett om det gäller mjölk- eller köttproduktion. Det har gjorts mängder av försök och alla visar liknande resultat. Tillväxten under kalvens allra första veckor har en förbluffande stor inverkan på hennes mjölkavkastning senare i livet. I ett försök från Cornell från 2011 med ca 1 900 kvigor fann man att 22 % av skillnaden i avkastning under första laktationen berodde på tillväxttakten under mjölkperioden. När den dagliga tillväxten ökar med exempelvis 100 g per dag ökar den kommande mjölkproduktionen med 500 kg. Visst det dröjer två år. Men det är en klok investering, väl värd att vänta på.

Kalvnäring

Tidig tillväxt är billig tillväxt. Och en bra investering. Kalvnäring erbjuder en flexibel och hygienisk lösning. Läs mer om våra 3 kalvnäringar.

Startfoder till kalvar

Ju tidigare man erbjuder kraftfoder, ju tidigare blir kraftfoderkonsumtionen stor nog att räkna med. Energin från ett kraftfoder är alltid billigare än energin från mjölk eller kalvnäring. Läs mer om våra startfoder till kalvar.