Stella färdigfoderStärkelserika färdigfoder med mycket energi.

Stella 185 och Stella 210

Stärkelserika färdigfoder med mycket energi. Stella innehåller, jämfört med Rosa, en högre andel protein som bryts ner i vommen. Det proteinet är oftast lite billigare jämfört med det vomstabila proteinet, som bidrar med mer AAT. Men ibland, exempelvis tillsammans med ett välensilerat grovfoder med hög smältbarhet är det just protein som blir tillgängligt i vommen som är bästa valet och det som behövs för att maximera vommens produktion av mikrober. Ett välensilerat ensilage med hög smältbarhet innehåller massor av energi från smältbara fiber. Därför kommer en stor andel av energin i Stella istället från stärkelse som är en effektiv energikälla.

Tillsammans med ett bra grovfoder som ges i höga givor är därför Stella ett utmärkt komplement. Om du bara vill fodra med ett kraftfoder är Stella alltså ett utmärkt val när ensilaget är av bra kvalitet, oavsett produktionsnivå. När ensileringen inte gått fullt lika snabbt och bra är Stella fortfarande ett bra val, men då rekommenderar vi att du kompletterar med ett Toppfoder för att få extra energi från smältbar fiber och AAT till dina högmjölkare. Stella färdigfoder finns i två olika proteinnivåer.

Våra andra färdigfoder

Näringsdeklarationer

Toppfoder Mjölkkor