Bovikalc

Bovikalc är ett kalciumtillskott som motverkar kalvningsförlamning och ökar produktionen. Bolusen innehåller snabbverkande kalciumklorid och långtidsverkande  kalciumsulfat. Båda med surgörande effekt vilket bidrar  till ökad tillgänglighet av kroppseget kalk. Ges i förebyggande syfte vid kalvning, vid tidig behandling av kalkbrist eller som komplement vid behandling av kalvningsförlamning.

Kort om Bovikalc

  • Ger både ett snabbt och ett långsamverkande kalciumtillskott, som understödjer kalciumnivån i blodet vid en kritisk tidpunkt.
  • Hjälper kon att utnyttja sina egna kalciumreserver.
  • Har en sammansättning och en utformning, som gör produkten säker att ge och som ger ett snabbt upptag av kalcium.
  • Är lätt och praktiskt att ge.

Bovikalk ges

  • I första hand till andrakalvare och äldre kor för förebyggande av kalciumbrist inför kalvning
  • Vid tidig behandling av kalkbrist
  • Som komplement vid behandling av kalvningsförlamning

Utfodring med Bovikalc

Utfodring av Bovikalc