Bovikalc

Bovikalc

Bolus som motverkar kalvningsförlamning och ökar produktionen. Bovikalc ges i form av en bolus som snabbt löses upp i vommen. Bolusen innehåller två former av kalcium. Kalciumklorid som genast blir tillgänglig samt kalciumsulfat som ger en mera långsiktig tillförsel av kalcium. Båda ämnena har också en surgörande effekt vilket hjälper kon att utnyttja sina egna kalciumreserver.

Bovikalc ges i förebyggande syfte till andrakalvare och äldre kor inför kalvning. Bovikalc kan också ges som en tidig behandling vid kalciumbrist eller som ett komplement vid behandling av kalvningsförlamning.

Utfodringsrekommendationer Bovikalc

Till andrakalvare
och äldre

dots

1 bolus
Direkt efter kalvning

dots

1 bolus
Dagen efter kalvning

Kor med
hög risk

dots

1 bolus
Nära kalvning

dots

1 bolus
Direkt efter kalvning

dots

1 bolus
12 timmar efter kalvning

dots

1 bolus
24 timmar efter kalvning

Bovikalc Dry

Bolus som underlättar sinläggningen. Sinläggning är en påfrestande process för kon. När hon inte längre mjölkas sväller juvret av den fortsatta mjölkproduktionen. Juvret blir ömt och mera känsligt för infektioner. Det är inte så konstigt att man ser att kornas liggtid minskar tiden runt sinläggning, jämfört med tiden före och efter. Liggtiden är ett bra mått på kornas trivsel. Liggtid innebär också vila och möjlighet att idissla samtidigt som den är viktig för hälsan.

Bovikalc Dry innehåller kalciumklorid, kalciumsulfat, ammoniumklorid och selen. Produkten verkar dels genom att minska kons aptit, men främst genom att minska försörjningen av laktos till juvret vilket minskar mjölkproduktionen och därmed trycket i juvret. Med mindre tryck och obehag ökar kokomforten, vilket den ökade liggtiden är ett tydligt mått på. Bovikalc Dry fodras, alltid med 2 boli, någon gång under dygnet före sista mjölkningen, senast vid sista mjölkningen. Bovikalc Dry ges med samma ingivare som vanliga Bovikalc.

Liggtid första 24 timmarna efter sinläggning

Utfodringsrekommendation Bovikalc Dry

Vid sinläggning

dots

2 boli
Dygnet före sista mjölkning