Search
Close this search box.

.

.

Kostnadseffektivitet skapar stabilitet i turbulenta tider

Svenska Foder fortsatte 2023 med fokus på kostnadseffektivitet och hög servicegrad. Det genererade ett resultat innan skatt på 124 miljoner SEK. Carsten Klausen, VD för Svenska Foder, konstaterar att en öppen och tydlig kommunikation med kunderna och ett stort engagemang hos medarbetarna i bolaget har skapat rätt förutsättningar för att fortsätta utveckla ett bolag för framtidens lantbruk.

-Vårt mål har alltid varit att skapa ett supereffektivt bolag, utan att för den delen ta bort den servicegrad som våra kunder vill ha, säger Carsten Klausen. Vi ska vara självklart vara noga med omkostnader och föra ett stramt skepp, men ändå kunna leverera rätt produkter och tjänster – för att bidra med mervärde hos våra kunder.

-Våra kunder som själva är duktiga företagare vet vad som krävs för hur ett företag ska kunna utvecklas, fortsätter Carsten. Det är i dialog med våra kunder, som vi tillsammans kan visa vägen till ett effektivt och lönsamt lantbruk.

Svenska Foders resultat 2023 landade på 124 miljoner innan skatt, alltså något bättre än 2022 års resultat. Dock såg man en liten omsättningsnedgång till drygt 5 miljarder SEK. Men det är bolagets kostnadseffektivitet som skapat stabilitet i turbulenta tider.

-Vi har sett en liten volymökning i ton trots omsättningsnedgången i kronor på grund av årets dåliga skörd, säger Carsten Klausen. Det är trots allt ett kvitto på att vi arbetat på rätt sätt.

Slutpriser på spannmål i topp

En insats under 2023 som Carsten Klausen gärna framhåller är arbetet som aktör på spannmålsmarknaden. Det är sjätte året i rad som Svenska Foder har legat i topp när det gäller slutpriserna på odlingskontrakten för spannmål.

-Det är något vi är stolta över att kunna leverera år efter år, konstaterar han. I år var vi verkligen bäst när det gäller slutpriserna, och det är viktigt sak för oss att skapa verklig konkurrens på marknaden. Det tycker jag vi lyckas med.

Snabb action och optimerad produktion

Intjäningsgraden är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år, menar Carsten Klausen.

-Genom att ligga rätt i omsättning och utnyttja våra fabriker och anläggningar optimalt, kan vi skapa verkligt värde för lantbruket. Vi läste av tidigt i år att det skulle bli ett tufft år, vilket gjorde att vi stramade åt vår verksamhet snabbt. Effektiviteten på foderfabriker, utsädesproduktionen och transporterna höll vi järnkoll på, och gjorde allt för att hålla igenom på energiförbrukningen. Det var en läxa vi lärt oss redan under 2021 då vi la om våra rutiner och hittade arbetssätt som bättre optimerade vår produktion.

-På säljsidan jobbade vi också hårt på att se till att vår säljkår var ordentligt med i marknaden och snabbt kunde återkoppla med priser och lösningar till våra kunder. Att ständigt ha en säljkår som är närvarande, engagerad och aktiv i marknaden har gett resultat.

-När lantbrukarna märker och ser detta – ja, då får vi också affärerna. Det handlar om insats, och insatser ger resultat över tid. Man måste inse att det handlar om ett långsiktigt arbete och att aldrig slå sig till ro. Tiderna förändrar sig ständigt. Vi måste förstå detta, och vara med och styra förändringen så att våra kunder kan dra nytta av det. Det är så vi fortsätter att vara relevanta.

 Nya intjäningsmöjligheter utomlands

Men bolaget arbetar också mot andra potentiella marknader, för att sprida riskerna och kunna stå stadigt under mer utmanande perioder i framtiden.

-Genom att vi idag åter är ett solitt bolag, kan vi titta på andra marknader och se hur vi kan bredda vår palett genom att gå in i nya intjäningsområden, säger Carsten. I år fick vi möjlighet att gå in i det norska bolaget 3B Agro. 3B Agro säljer ensileringsmedel, tillskottsfoder, juvervård och mjölkutrustning till kunder i hela Norge. Vi tittar också mot ett annat grannland, Finland, för att se hur vi kan skapa andra intjäningssätt än bara på den svenska marknaden.

Affärsområdet Retail är en viktig del av denna breddning som pågår inom Svenska Foder-koncernen.

-Via våra duktiga återförsäljare, butiker och franchisetagare når vi ut till konsumentsegmentet och det skapar också stabilitet i vår totala affär. Att vara en tillförlitlig aktör för den vanliga konsumenten kommer att bli än viktigare i framtiden – att via våra resurser i form av logistik och organisation få en högre utnyttjandegrad. Det är så vi förblir den stabila aktör vi vill vara för det professionella lantbruket.

Grön omställning i den viktigaste av branscher

Sammantaget bygger Svenska Foder vidare på sitt varumärke genom att påminna om att man är del i den viktigaste branschen i världen. En bransch som kommer att fortsätta vara viktig även i framtiden och som vi måste göra vårt bästa för att ta hand om. Det gör man genom att hela tiden flyttar fram positionerna och bli bättre på det vi gör.

-Den gröna omställningen innebär inte bara att göra saker bättre och säkrare för kommande generationer, avslutar Carsten Klausen. Det innebär också att fokus rättmätigt kommer att hamna på vår bransch – just för att det är den viktigaste! Det är ett privilegium för oss alla att få vara en del av detta även framöver.

Koncernsynergier och goda relationer

Men ingenting gör man ensam. Det krävs ett helt batteri.

– Svenska Foder är idag del i en koncern (DLG) som tar nya initiativ för att förbättra konkurrenskraften och därmed vara till nytta för svenskt lantbruk, säger Carsten Klausen. Vi jobbar nära våra kollegor inom koncernen, och vi delar erfarenheter och kunskaper med varandra – och det gör oss bättre. Och det kommer den svenska marknaden till del. Produktutvecklingen som sker inom koncernen hjälper oss att vara först med det senaste. Och vi kan själva också bidra till koncernövergripande lösningar – vilket såklart är inspirerande för oss som arbetar med det.

Men det handlar också om rena skalfördelar. Både när det exporthandeln för spannmål men också vad gäller insatsvaror.

-Bara som ett exempel köper vi i koncernen in fyra gånger hela Sveriges förbrukning av gödning. Det ger oss ett bra förhandlingsläge.

Goda relationer med vassa leverantörer och samarbetspartners är också viktiga delar för att Svenska Foder ska kunna prestera på högsta nivå.

-Våra intressebolag Scandinavian Seed och Skånefrö driver utvecklingen inom sina områden och hjälper oss att fortsätta tänka nytt, fortsätter Carsten. För att inte tala om våra egna dotterbolag, Nomus, EkoNatur, våra lokala och pigga Lantmannaaffärer i Skåne – Vallåkra, Örkelljunga och Trollenäs. De bidrar alla med inspiration och input till vår gemensamma affär.

Engagerade medarbetare lyfter bolaget

Men det är ändå de egna medarbetarna i Svenska Foder-koncernen som Carsten Klausen gärna vill rosa lite extra.

-Det har varit några turbulenta år de senaste åren, säger Carsten. Men i denna turbulens har vi inte bara lyckats manövrera, utan faktiskt lyfta oss själv till högre höjder. Vi har en väldigt öppen dialog inom bolaget, högt i tak, och samtidigt korta beslutsvägar. Det tror jag är en av våra största styrkor. Att vi kan identifiera utmaningar tillsammans, och så hjälper alla till att möta dessa utmaningar på ett konstruktivt och kreativt vis.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: