Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Luddvicker

Luddvicker är en kvävefixerande 1-årig art med mycket hög tillväxt på våren och gott förfruktsvärde via snabb kväveleverans. Den är köldtålig (-15°C), övervintrar höstsådd från sen aug, sep i södra/mellersta Sverige. Vid tidigare sådd finns risk att den utvintrar. Luddvicker passar bra som förfrukt till grödor med sen vårsådd. Den har viss alleopatisk verkan och är skuggtålig samt kan till viss grad infekteras av ärtrotröta, rotröta och fusariumrotröta.
Luddvicker

Kontakta din säljare

Mina sidor
Logga in/registrera dig som: