Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Arkiv: För Sintiden

För Sintiden

Mineralfoder för sintiden Sintidsmineralet är en investering för framtiden. Både på kort och lång sikt. Kalvens prestation som ko grundläggs redan under fosterstadiet. Kvaliteten på råmjölken, förekomsten av mastiter och kalvningsförlamningar samt andelen dödfödda kalvar är ytterligare exempel på vad som påverkas av vitamin- och mineralstatusen under sintiden. Kor som får en dödfödd kalv producerar mindre mjölk i kommande laktation, det har man sett i försök. Fodra alltid ett speciellt sintidsmineral under dräktigheten, både inom

Läs mer »

X-Zelit Complete All Dry

Utfodring X-Zelit Complete All Dry ska utfodras med en giva på 300 g per dag under hela sintiden. Tack vare detta får sinkon i sig en välbalanserad sintidsmineral i kombination med X-Zelit. Utfodringen av X-Zelit Complete All Dry ska alltid upphöra vid kalvning. Dokumenterad effekt X-Zelit är en väl undersökt produkt som effektivt motverkar kalciumbrist vid kalvning. Se resultat från tidigare försök! Tidigare försök på X-Zelit

Läs mer »

Ge sinkorna en god start

Direkt efter kalvning utsätts korna för metaboliska krav som kan jämföras med att springa ett maraton – varje dag. Det säger Dr Tayler Turner, Ph D och teknisk specialist inom nöt hos DSM Animal Nutrition and Health. Han betonar vikten av att ts-intag, vomfunktion, leverhälsa och kons generella allmäntillstånd måste vara i balans inför kalvning, men också följas upp strax efter kalvningen. Du ska inte undervärdera vikten av noggranna förberedelser under sinperioden, säger Tyler Turner.

Läs mer »

Fosfor till sinkor

Den senaste forskningen om fosfor (P) till sinkor visar att de fungerar bäst på en foderstat med lågt fosforinnehåll. Därför sänker vi nu fosforinnehållet i några av våra sintidsmineraler och tar bort det helt ur vår Deltamin CAB. Petersen et al. (2005) testade tre olika nivåer av fosfor under sinperioden (0,2 %, 0,3 % och 0,4 %) och fann att en minskning av fosforinnehåll i fodret också minskar plasma P-värdena under sintiden – och kalciumnivån

Läs mer »
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: