242 sökresultat för spannmal

Vita hönor med blå himmel

Ekosortimentet

I början av 2019 lanserade Svenska Foder ett nytt ekofodersortiment. Detta hade tidigare testats i försök under 2018 med mycket bra

Publicerad 4 september, 2020 9:32
Växande spannmålsfält

Läs mer om klimatberäkning

Vad ingår i klimatberäkningen? Livscykelanalys (LCA) är en metod för att utvärdera den miljömässiga påverkan en produkt har under sin

Publicerad 31 augusti, 2020 3:14
Vete

Vad är LUC

Den ökade efterfrågan på animalieprodukter och bioenergi leder till att mer och mer mark konverteras till jordbruksmark. Denna förändring av

Publicerad 31 augusti, 2020 3:08

Klimatberäknade foder

Foderbranschen enade om gemensam modell Foderleverantörerna inom Foder & Spannmål har enats om en gemensam modell för vilka principer och

Publicerad 31 augusti, 2020 2:46
Vita höns

Klimatmärkta foder​

Vad som är ett klimatsmart val av foder går att vrida och vända på. Är det ett foder som har lågt

Publicerad 28 augusti, 2020 2:30