Slutpriser Spannmål

Slutpriser odlingskontrakt skörd 2020, inklusive odlingstillägg

Svenska Foder presenterar sina slutpriser för skörd 2020. 

-Årets skörd, 2020, har generellt sett varit mycket god, säger Victor Ebel, Spannmålsansvarig för Svenska Foder. Bra avkastning över hela landet och fina kvaliteter, med vissa undantag, givetvis. Vi har fortsatt vårt arbete med fokus på goda kvaliteter för exportaffärer, vilket har inneburit att vi kunnat leverera riktigt konkurrenskraftiga odlingspriser även för 2020 års skördeperiod.

-Vår översyn av hela spannmålsprocessen i Svenska Foder som gjorts inom de senaste åren har skapat ytterligare möjligheter för konkurrenskraft, vilket visar sig nu i våra slutpriser, fortsätter han. Det nära samarbetet med DLG, med sin internationella profil, ger oss bättre möjligheter för goda spannmålsaffärer på såväl hemmaplan som på exportmarknad. Uppgiften är att skapa verkligt värde för de kvalitetsmedvetna lantbrukare som vi idag gör affärer med.

De odlingspriser som presenteras visar att Svenska Foder fortsatt är en viktig och innovativ aktör för lantbruket i Sverige.

Slutbetalningen färdig under denna vecka

-Det är viktigt för våra kunder att hitta en affärsform som fungerar för den specifika gården och odlingen, fortsätter Victor Ebel. Att sprida sina affärer är ett sätt som många av våra kunder valt under året, och det är en klok lösning. Tillexempel kan man dela upp sina volymer i tredjedelar med lite olika upplägg. Dessa olika möjligheter till kontraktsteckning hjälper vi gärna till att diskutera.

-Man har också anammat idén att så snart växtföljden är satt, teckna sina kontrakt för året, för att få del av våra kontraktstillägg, fortsätter Victor. Varje öre är ett öre som förbättrar kalkylen, och det gagnar alla parter i affären.

Slutbetalningen för året kommer att vara färdig under denna vecka bekräftar Victor Ebel:

-Svenska Foder vill önska alla lantbrukare en god jul och ett gott nytt år och vi ser fram emot nya goda affärer för kommande säsong, avslutar han.

Om du har spannmål att sälja är vi redo att göra affär – hör av dig till din säljare.

 

Syd

Väst

Öst

Mälardalen Gotland

FODERVETE    1,59 1,59 1,58 1,56
RÅGVETE 1,51 1,51 1,53 1,50
ELLVIS HÖSTVETE    1,63 1,63 1,66 1,60
PRAKTIK HÖSTVETE 1,63 1,63 1,66 1,60
REFORM HÖSTVETE  1,63 1,63 1,66 1,60
INDUSTRI HÖSTVETE    1,63 1,63 1,66 1,60
INDUSTRI VÅRVETE  1,74 1,74 1,74 1,74
QUARNA VÅRVETE  1,84 1,84 1,84 1,84
FODERKORN 1,40 1,40 1,40 1,40
FODERHAVRE  1,40 1,40 1,40 1,40
INDUSTRI HAVRE  1,60 1,59 1,60 1,60
INDUSTRI HÖSTRÅG  1,30 1,30 1,31 1,30
FODERÄRT  2,02 2,02 2,02 2,02
VITBL. ÅKERBÖNA      2,10 2,10 2,10 2,10
BROKBL. ÅKERBÖNA    2,10 2,10 2,10 2,10
PROPINO MALTKORN    1,55 1,55 1,55 1,55
IRINA MALTKORN  1,57 1,55 1,57 1,57
CATRIONA MALTKORN  1,67 1,67 1,67 1,67
PLANET MALTKORN    1,56 1,54 1,56 1,56
RAPS  3,70 3,70 3,70 3,70
KRAV EKO FODERVETE  2,03 2,03 2,03 2,03
KRAV EKO KARENSVETE    1,70 1,70 1,70 1,70
KRAV EKO RÅGVETE    2,10 2,10 2,00 2,10
KRAV EKO INDUSTRI HÖSTVETE 2,30 2,30 2,30 2,30
KRAV EKO INDUSTRI VÅRVETE 2,75 2,75 2,75 2,75
KRAV EKO QUARNA VÅRVETE 2,85 2,85 2,85 2,85
KRAV EKO FODERKORN 2,00 2,00 2,00 2,00
KRAV EKO FODERHAVRE  2,00 2,00 2,00 2,00
KRAV EKO INDUSTRI HAVRE  2,52 2,52 2,52 2,52
KRAV EKO INDUSTRI HÖSTRÅG  2,00 2,00 2,00 2,00
KRAV EKO FODERÄRT  3,60 3,60 3,60 3,60
KRAV EKO VITBL.ÅKERBÖNA 3,70 3,70 3,70 3,70
KRAV EKO BROKBL. ÅKERBÖNA 3,70 3,70 3,70 3,70
KRAV EKO MALTKORN  2,55 2,55 2,55 2,55
KRAV EKO IRINA MALTKORN 2,55 2,55 2,55 2,55
KRAV EKO RAPS 9,00 9,00 9,00 9,00