Inlägg taggade medUtsäde

Oljerättika

Uppdaterad 23-04-18 Akiro Snabb initial utveckling ger en stark population, även under korta växtsäsonger och sena sådatum. Är mycket konkurrenskraftig

Publicerad 18 april, 2023 9:30

Välj certifierat utsäde

Certifierat utsäde, producerat på en auktoriserad utsädesfabrik, är din trygghet för att få en produkt av hög kvalitet och grunden

Publicerad 22 juli, 2022 7:00
Delfin Havre

Rekommenderade utsädessorter

Delfin – havre I ett visst område där Johan Vårenius, växtodlingssäljare, verkar – på den västgötska slätten – finns det

Publicerad 29 december, 2019 11:54