Grisfoder för suggor

Villkoret för en framgångsrik smågrisproduktion är välmående och friska suggor. Hållbara suggor som föder många grisar med höga födelse- och avvänjningsvikter. Får suggan rätt förutsättningar och ett välsmakande foder äter hon med god aptit och får ett perfekt hull. Resultatet blir en kraftig brunst och många befruktade ägg.

Rätt utfodring ökar också foderintaget under den period då suggan ger di. Svenska Foders välbalanserade foder ökar mjölkproduktionen. De små diande grisarna växer i snabb takt. Avvänjningsgrisarna blir livkraftiga, ökar i vikt och blir piggare.

Hög energihalt i fodret:

 • Tillför mer energi med samma mängd foder
 • Ger bättre möjligheter att bibehålla hullet under digivningsperioden
 • Bättre hull ger bättre brunst
 • Möjliggör hög mjölkproduktion
 • Påverkar intervallet avvänjning till brunst positivt
 • Ger tyngre och jämnare smågrisar vid avvänjning
 • Ger större möjligheter att näringsförsörja förstagrisare

Högt aminosyra innehåll i fodret:

 • Högre mjölkproduktion
 • Tyngre grisar vid avvänjning
 • Mindre vikttapp trots högre mjölkproduktion
 • Bättre hull ger bättre brunst
 • Påverkar intervallet avvänjning till brunst positivt
 • Större efterföljande kull

Fiberbalans i fodret:

 • Balans mellan smältbara och icke smältbara fiber
 • Bättre råmjölkskvalitet
 • Högre mjölkproduktion
 • Bättre mjölk kvalitet
 • Mindre risk för förstoppning
 • Mättnadskänsla hos dräktiga suggor

Helfoder för suggor

Suggfoder Intens 70

Nytt dräktighetsfoder för att maximalt utnyttja den genetiska potentialen.

Suggfoder Intens

För högproducerande suggor.

Suggfoder Extra

Ett riktigt bra digivningsfoder till suggor med högt näringsinnehåll.

Suggfoder Laktal

Ett riktigt bra digivningsfoder till suggor.

Suggfoder Total

Ett energi- och aminosyrarikt foder som är ett utmärkt enhetsfoder med extra fokus på den digivande suggan.

Suggfoder Vital 70

Ett nytt smakligt foder, med optimal fibersammansättning och alla aminosyror i balans.

Suggfoder Classic

Ett rent dräktighetsfoder som är anpassat till den dräktiga suggans behov.

Sugg Prep 70

Grisningsfoder med fokus på fiberbalans för en lättare grisning och livskraftigare spädgrisar.

Koncentrat för suggor

Sugg Omega 70

Ett koncentrat för att maximalt utnyttja den genetiska potentialen.

Sugg Lacto

Ett mycket bra koncentrat till digivande och dräktiga suggor.

Premixer

Premixer för suggor

Konceptet premixer täcker Svenska Foders samtliga högkoncentrerade produkter till grisar. Dessa produkter innehåller olika nivåer av protein, aminosyror, vitaminer och mineraler. Därför har vi rubricerat dem som “ett tema med variationer”. De kan följaktligen kompletteras med ett flertal olika fodermedel (soja, spannmål och vassle eller andra alternativa fodermedel). Dock har varje enskild premix ett specifikt användningsområde i kombination med spannmål och soja samt olika slags vassle. Ibland även som torrfoderalternativ. Vi har ett stort antal premixer att välja mellan och gör även skräddarsydda gårdspremixer.

Det är gårdsoptimeringen som slutgiltigt avgör valet av premix och nivå på inblandningen. Kontakta våra kunniga säljare så tar de tillsammans med dig fram det optimala fodret.