Grisfoder för suggor

Villkoret för en framgångsrik smågrisproduktion är välmående och friska suggor. Hållbara suggor som föder många grisar med höga födelse- och avvänjningsvikter. Får suggan rätt förutsättningar och ett välsmakande foder äter hon med god aptit och får ett perfekt hull. Resultatet blir en kraftig brunst och många befruktade ägg.

Rätt utfodring ökar också foderintaget under den period då suggan ger di. Svenska Foders välbalanserade foder ökar mjölkproduktionen. De små diande grisarna växer i snabb takt. Avvänjningsgrisarna blir livskraftiga, ökar i vikt och blir piggare.

Hög energihalt i fodret:

 • Tillför mer energi med samma mängd foder
 • Ger bättre möjligheter att bibehålla hullet under digivningsperioden
 • Bättre hull ger bättre brunst
 • Möjliggör hög mjölkproduktion
 • Påverkar intervallet avvänjning till brunst positivt
 • Ger tyngre och jämnare smågrisar vid avvänjning
 • Ger större möjligheter att näringsförsörja förstagrisare

Högt aminosyrainnehåll i fodret:

 • Högre mjölkproduktion
 • Tyngre grisar vid avvänjning
 • Mindre vikttapp trots högre mjölkproduktion
 • Bättre hull ger bättre brunst
 • Påverkar intervallet avvänjning till brunst positivt
 • Större efterföljande kull

Fiberbalans i fodret:

 • Balans mellan smältbara och icke smältbara fiber
 • Bättre råmjölkskvalitet
 • Högre mjölkproduktion
 • Bättre mjölkkvalitet
 • Mindre risk för förstoppning
 • Mättnadskänsla hos dräktiga suggor

Helfoder för suggor

Suggfoder Intens 70

Ett riktigt bra digivningsfoder! Mycket smakligt och näringsrikt laddat med fiskfettsyror och Fiberbalans. Anpassat för den högpresterande suggan.

Suggfoder Extra

Ett näringsrikt foder till den  digivande suggan.

Suggfoder Laktal

 

Ett smakligt digivningsfoder som passar i besättningar med lite lägre intensitet.

Suggfoder Total

Ett utmärkt enhetsfoder. Passar också den växande gyltan. 

Suggfoder Vital 70

Ett foder som ger den dräktiga suggan de bästa förutsättningarna. Laddat med fiskfettsyror och Fiberbalans. Anpassat för besättningar med höga krav på produktivitet. 

Suggfoder Classic

Ett utmärkt foder anpassat för den dräktiga suggans behov. 

Sugg Prep 70

Ett grisningsfoder som ökar förutsättningarna för en smidig grisning och livskraftigare smågrisar

Koncentrat för suggor

Suggmix Omega Di 70

Koncentrat för den digivande suggan. Passar besättningar med höga krav på produktivitet

Suggmix Omega Sin 70

Koncentrat för den dräktiga suggan. Passar besättningar med höga krav på produktivitet.

Sugg Lacto

Ett bra enhetskoncentrat till digivande och dräktiga suggor.

Premixer

Premixer för suggor

Konceptet premixer täcker Svenska Foders samtliga högkoncentrerade produkter till grisar. Dessa produkter innehåller olika nivåer av protein, aminosyror, vitaminer och mineraler. Därför har vi rubricerat dem som “ett tema med variationer”. De kan följaktligen kompletteras med ett flertal olika fodermedel (soja, spannmål och vassle eller andra alternativa fodermedel). Dock har varje enskild premix ett specifikt användningsområde i kombination med spannmål och soja samt olika slags vassle. Ibland även som torrfoderalternativ. Vi har ett stort antal premixer att välja mellan och gör även gårdsanpassade premixer.

Det är gårdsoptimeringen som slutgiltigt avgör valet av premix och nivå på inblandningen. Kontakta våra kunniga säljare så tar de tillsammans med dig fram det optimala fodret.