Grisfoder för suggor

Villkoret för en framgångsrik smågrisproduktion är välmående och friska suggor. Hållbara suggor som föder många grisar med höga födelse- och avvänjningsvikter. Får suggan rätt förutsättningar och ett välsmakande foder äter hon med god aptit och får ett perfekt hull. Resultatet blir en kraftig brunst och många befruktade ägg.

Rätt utfodring ökar också foderintaget under den period då suggan ger di. Svenska Foders välbalanserade foder ökar mjölkproduktionen. De små diande grisarna växer i snabb takt. Avvänjningsgrisarna blir livkraftiga, ökar i vikt och blir piggare.

Hög energihalt i fodret:

 • Tillför mer energi med samma mängd foder
 • Ger bättre möjligheter att bibehålla hullet under digivningsperioden
 • Bättre hull ger bättre brunst
 • Möjliggör hög mjölkproduktion
 • Påverkar intervallet avvänjning till brunst positivt
 • Ger tyngre och jämnare smågrisar vid avvänjning
 • Ger större möjligheter att näringsförsörja förstagrisare

Högt aminosyra innehåll i fodret:

 • Högre mjölkproduktion
 • Tyngre grisar vid avvänjning
 • Mindre vikttapp trots högre mjölkproduktion
 • Bättre hull ger bättre brunst
 • Påverkar intervallet avvänjning till brunst positivt
 • Större efterföljande kull

Fiberbalans i fodret:

 • Balans mellan smältbara och icke smältbara fiber
 • Bättre råmjölkskvalitet
 • Högre mjölkproduktion
 • Bättre mjölk kvalitet
 • Mindre risk för förstoppning
 • Mättnadskänsla hos dräktiga suggor

Helfoder för suggor

Suggfoder Intens 70 – Nytt dräktighetsfoder!

Suggfodret anpassat till den nya TN70 suggan. Fokus ligger på smak, fiberbalans, aminosyra försörjning och fiskfettsyror. Allt för att maximalt utnyttja den genetiska potentialen. Förutsättningarna för att avvänja många tunga smågrisar och få stor efterföljande kull utan att tappa i hull har aldrig varit bättre!

Logotype för Foder för framtiden

Suggfoder Intens – För högproducerande suggor

Innehåller noga utvalda råvaror som ger en mycket bra smaklighet. Näringsinnehållet är anpassat för att motsvara den högproducerande suggans behov med en hög nivå av aminosyror, energi och ett förstärkt vitamin- och spårämnesinnehåll. Med suggfoder Intens får den högproducerande suggan riktigt bra förutsättningar för ett högt foderintag, hög mjölkproduktion, gott hull vid avvänjningen och en bra fruktsamhet. Det ger förutsättningarna för en stor efterföljande kull och tunga, fina avvänjningsgrisar.

Logotype för Foder för framtiden

Suggfoder Laktal – Digivningsfoder

Ett riktigt bra digivningsfoder till suggor. Ett foder med mycket högt näringsinnehåll och som passar i besättningar med stora krav på hög småpgristillväxt och fruktsamhet. Suggfoder Laktal ger hög mjölkavkastning och bättre hull på suggan vid avvänjningen.

Suggfoder Total – För digivande suggor

Ett energi- och aminosyrarikt foder som är ett utmärkt enhetsfoder med extra fokus på den digivande suggan.

Sugg Prep 70 – Grisningsfoder

Grisningsfoder med fokus på fiberbalans för en lättare grisning och livskraftigare spädgrisar. Grisningen innebär en stor påfrestning på suggan. Förutom detta skall hon samtidigt byta miljö och foder. Att ersätta 1 kg av digivningsfodret med 1 kg Sugg Prep 70 14 dagar före grisning till 5 dagar efter ger henne en skonsam övergång och de bästa förutsättningar för en snabb och smidig grisning. Sugg Prep 70 ger mindre förstoppning, mer energi till grisningen, kortare grisningsförlopp och bättre råmjölk.

Logotype för Foder för framtiden

Suggfoder Vital 70 – Nytt dräktighetsfoder!

Med suggfoder Vital 70 får den dräktiga suggan fiskfettsyror av rätt mängd och rätt kvalitet för att fostren ska utvecklas på ett bra sätt och vara livskraftiga vid födseln. Ett strikt råvaruval samt fokus på Fiberbalans och aminosyrakrav leder till ett smakligt foder, med optimal fibersammansättning och alla aminosyror i balans. Egenskaper som är viktiga för att grísningen och början på laktationen ska bli så bekymmersfri som möjligt. Fodret passar i besättningar med höga krav på produktionsresultat. Det passar även i besättningar med en stor andel gyltor och växande suggor.

Logotype för Foder för framtiden

Suggfoder Classic – Dräktighetsfoder

Ett rent dräktighetsfoder som är anpassat till den dräktiga suggans behov.

Koncentrat för suggor

Sugg OMEGA 70 – Nytt suggkoncentrat

Ett koncentrat som tillsammans med gårdens spannmål ger ett foder anpassat till den nya TN 70 suggan. Fokus ligger på smak, fiberbalans, aminosyra försörjning och fiskfettsyror. Allt för att maximalt utnyttja den genetiska potentialen.

Logotype för Foder för framtiden

Sugg LACTO – För digivande suggor

Suggkoncentrat, som med gårdens egen spannmål ger ett utmärkt foder till digivande suggor. Med lägre inblandning av koncentratet fås ett enklare enhetsfoder eller ett dräktighetsfoder.

Premixer för suggor

Konceptet premixer täcker Svenska Foders samtliga högkoncentrerade produkter till grisar. Dessa produkter innehåller olika nivåer av protein, aminosyror, vitaminer och mineraler. Därför har vi rubricerat dem som “ett tema med variationer”. De kan följaktligen kompletteras med ett flertal olika fodermedel (soja, spannmål och vassle eller andra alternativa fodermedel). Dock har varje enskild premix ett specifikt användningsområde i kombination med spannmål och soja samt olika slags vassle. Ibland även som torrfoderalternativ. Vi har ett stort antal premixer att välja mellan och gör även skräddarsydda gårdspremixer.

Det är gårdsoptimeringen som slutgiltigt avgör valet av premix och nivå på inblandningen. Kontakta våra kunniga säljare så tar de tillsammans med dig fram det optimala fodret.