Suggan i fokus

Villkoret för en framgångsrik smågrisproduktion är välmående och friska suggor. Suggan är grundpelaren i hela grisproduktionen och med rätt management, miljö och foder så kommer hon att prestera på topp. Hållbara suggor som föder många grisar med höga födelse- och avvänjningsvikter. Får suggan rätt förutsättningar och ett välsmakande foder äter hon med god aptit och får ett perfekt hull. Resultatet blir en kraftig brunst och många befruktade ägg.

Suggan har olika näringsbehov beroende på var hon är i sin cykel och måste därför ha flera foder för att kunna prestera optimalt.

Under dräktigheten

Så ska suggan reglera eventuell undervikt samtidigt som hennes foderintag i slutet av dräktigheten har inverkan på kultingarnas födelsevikt och vitalitet.

Under digivningen

Ska hon få minimalt vikttapp samtidigt som hon ska förse upp till 16-18 kultingar med näringsrik mjölk. För att kunna göra övergången från en förhållandevis låg giva dräktighetsfoder till en hög giva digivningsfoder på bästa sätt så bör hon få ett övergångsfoder i kombination av en succesiv ökning av foderkurvan. Svenska Foders välbalanserade foder ökar mjölkproduktionen. De små diande grisarna växer i snabb takt. Avvänjningsgrisarna blir livskraftiga, ökar i vikt och blir piggare.

Hög energihalt i fodret

 • Tillför mer energi med samma mängd foder
 • Ger bättre möjligheter att bibehålla hullet under digivningsperioden
 • Bättre hull ger bättre brunst
 • Möjliggör hög mjölkproduktion
 • Påverkar intervallet avvänjning till brunst positivt
 • Ger tyngre och jämnare smågrisar vid avvänjning
 • Ger större möjligheter att näringsförsörja förstagrisare

Högt aminosyrainnehåll 

 • Högre mjölkproduktion
 • Tyngre grisar vid avvänjning
 • Mindre vikttapp trots högre mjölkproduktion
 • Bättre hull ger bättre brunst
 • Påverkar intervallet avvänjning till brunst positivt
 • Större efterföljande kull

Fiberbalans i fodret ger

 • Balans mellan smältbara och icke smältbara fiber
 • Bättre råmjölkskvalitet
 • Högre mjölkproduktion
 • Bättre mjölkkvalitet
 • Mindre risk för förstoppning
 • Mättnadskänsla hos dräktiga suggor